IN MEMORIAM: ВАКЛУШ ТОЛЕВ (1923-2013)

Брой III-IV/2013 (51-52) 

Бойко Златев

СОНЕТ ЗА ВАКЛУШ ТОЛЕВ *

 

 

 

Ваклуш Толев (1923-2013)

снимка: http://kulturni-novini.info

Строшете глинените стомни!
Небето ни дари с Учител,
дошъл при нас да ни напомни
да не събираме трохите

на това, което е било – 
душите ни са още плодни.
В света не съществува зло
и всички сме деца Господни!

С нетленна Мъдрост ни нахрани,
преборил скръбните съмнения,
насмешки, хули и забрани.
И те не могат да го спрат
в божественото си Служение
да ходи земния си Път.

                                         <1998>                                                  

 

 

* Този сонет е написан по времето, когато посещавах лекциите на Ваклуш Толев по история на религиите, четени от него в София и Пловдив. По-късно, в края на 90-те години на вече миналия век, по определени причини прекратих посещаването на тези лекции. Но публикуваното по-горе стихотворение доста точно отразява тогавашните ми впечатления. (бел. авт.)

 

 

  

 


© Бойко Златев. Публикувано в  на: 07.01.2013.

Брой III-IV/2013 (51-52)


В брой 51-52: Николай Райнов. Път на звездите Кристина Горанчева. Слово за Николай Райнов Свами Вивекананда. Слово в Световния парламент на религиите в Чикаго на 11 септември 1893 г. Илия Ганчев. Стихотворения и картини Борислав Гърдев. В преследване на успеха. Христо Шопов на 50 години Николай Рьорих. Легендите Лев Гиндилис. Космическият разум: наука и метанаука (2, 3) Кръстьо Йорданов. Моето участие в създаването и редактирането на студентски местник "Меркурий" Лияна Фероли. Напусна ни духоведецът на България Бойко Златев. Сонет за Ваклуш Толев Андрей Зелински. Жалони на научния път. 6. Живото вещество


In memoriam: Богомил Райнов (1919-2007) Юлий Михайлович Воронцов (1929-2007) Цветан Цеков - Карандаш (1924-2010) Кристина Горанчева (1946-2013) Ваклуш Толев (1923-2013)


Бойко Златев: Аферата с торзионните полета като типична проява на псевдонауката Вестителят и Бялата Птица В мрежите на безпросветното невежество Енциклопедични упражнения "Живот, надмогнал самия себе си" - хамбо лама Даши Доржо Итигелов "Людмила Живкова е уникално явление" (интервю на Кристиян Цветков) ● Отбелязването на Световния ден на Културата в гр. Едмънтън (Канада) Превъплъщенията на клеветата Седем години списание "Палитра" Сонет за Ваклуш Толев Среща с Марта (разказ) Стихотворения: бр.1, бр.22, бр.27, бр.37, бр.47, бр.51 Теософската периодика в България Тигърът и звездите (приказка) "Физически фактори на историческия процес" - забравената книга на Александър Чижевски Amicus Plato, sed magis amica veritas 10 години "Палитра" Бойко Златев, Дияна Златева: 75 години от подписването на Пакта Рьорих Космическите пътища на "Амаравела" Ново слово за Словото (Предговор към книгата на Олга и Андрий Будугай "Към сиянието на Истината през глъбините на Словото") ● Приветствие към Международната научна конференция "Културното отваряне на България към света