ПАЛИТРА  

Интернет списание за изкуство, наука,  философия и публицистика.

Брой 28/януари-април 2007


Александър Чижевски

         

"И за пълното охарактеризиране на този забележителен човек ни остава  да добавим още, че той, както е видно от широко известните негови биографии [...], е също така изтъкнат художник и изтънчен поет-философ, който олицетворява за нас, живеещите през ХХ век, монументалната личност на да Винчи."

 

Из Меморандума за научните трудове на проф. д-р А.Л.Чижевски, приет на Международния конгрес по биологична физика и биологична космология в Ню Йорк, 11-16 септември 1939 г.

 

"Поезията сама в себе си е най-истинната, най-възвишената общочовешка религия, която не признава никакви изкуствено създадени прегради и се разпространява по света като светлина, озаряваща цялото човечество, без разлика на народност и класа, и подобно на светлината е разбилаема и желана от всички хора без изключение. Поезията, най-накрая, е достигната истина - и няма религия по-високо от истината."

 

А.Л.Чижевски, "Академия на поезията"

 

 

"Едно е безспорно - че живата клетка е резултат от космично, слънчево и телурично въздействие и е онзи обект, който е бил създаден благодарение на изключителните творчески способности на цялата Вселена. Кой знае, може би ние, "децата на Слънцето", сме само слаб отзвук от вибрациите, породени от стихийните сили на космоса, които, минавайки покрай Земята, едва са я докоснали, за да настроят в унисон дремещите дотогава в нея възможности."

 

 

"Няма да ограничаваме нашите изследвания в границите на Слънчевата система и трябва да признаем, че във формирането на масови явления във всичките им аспекти не може да не участват и други космични сили, засега все още скрити за нас поради нашето незнание. С бавни, но верни крачки науката върви към разкриване на главните източници на живота, които са скрити в най-отдалечените недра на Вселената. Пред изумените ни погледи се разгръща картината на великолепно здание, каквото представлява светът, чиито отделни части са свързани една с друга чрез здрави родствени връзки, смътно очертаващи се в представите на великите древни философи."

 

А.Л.Чижевски, "Земното ехо

 от слънчевите бури"

 

110 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АЛЕКСАНДЪР ЧИЖЕВСКИ (1897-1964)

Александър Чижевски   Етюд за човечеството (поема)

Александър Чижевски. Студено слънце. 1948.

Основни дати от живота на Александър Чижевски

Бойко Златев "Физическите фактори на историческия процес" - забравената книга на Александър Чижевски

 

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ -

120 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА

ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ (1887-1916)

 

Димчо Дебелянов   Стихотворения

Димитър Подвързачов   На падналия другар

 

Елена Блаватска   Теорията на циклите 

Николай Рьорих   Свръхестественото

 

КРАТКА ПРОЗА

Мирослава Панайотова   Друга възможност

Мирослава Панайотова   Сняг

 

БЕЛЕЖКИ ПОД ЛИНИЯ

Бойко Златев   Аферата с торзионните полета като типична проява на псевдонауката

 

Титулна страница на книгата "Физическите фактори на историческия процес"

"Книгата на Чижевски ще прочете с любопитство както историкът, за когото всичко в нея ще бъде ново и отчасти чуждо (защото в историята тук нахлуват физиката и астрономията), така и психологът или социологът. Този труд представлява сливане на различни науки в едно върху монистичната почва на физико-математическия анализ"

 

Константин Циолковски

 

 

"Колебанията в личния живот на индивидите в една или друга степен са подчинени на периодичната дейност на слънцето или дори се предизвикват от нея. Това особено ясно и отчетливо се отразява върху живота на великите държавници, владетели, пълководци, реформатори и т.н. (...) Оттук е лесно да се разбере какво огромно значение за много обществени науки би трябвало да има всестранното изследване на засегнатия тук въпрос; решаването му може да доведе до коренен прелом в най-различни, вкоренили се в човечеството, страни на обществения живот. Решаването му незабавно би се отразило върху правото, дипломацията, труда, художественото и научното творчество, без да говорим, разбира се, за военните или политическите отрасли на знанието."

 

А.Л.Чижевски. "Физически фактори на историческия процес"

 

 

 

 

 

"Ти, който решаваш съдбините на хората, влез в лабораторията, изкачи се в обсерваторията и ако не откриеш аналогията със социалните проблеми, то търсещият ум ще долови сложното устройство на действителността. Ще долови неразделността на съдбините на човешката еволюция от космичните процеси. Затова реалното знание без предразсъдъци ще бъде верен проводник в бъдещето. Който откъсне науката за човешкото общество от световните процеси, той отсича нозете си и се обрича на съществуването на сакатия."

 

Агни Йога, 131

 

 


АРХИВ:

ЗА НАС

 

МИНАЛИ БРОЕВЕ

 

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ

 

ТЕМАТИЧЕН УКАЗАТЕЛ

 

 


ВРЪЗКИ

 

 

 

Сайтът е оптимизиран за 1024х768 пиксела

Сдружение "НОВА ПАЛИТРА" 2003-2006

Редакцията приема за печат материали по тематиката на списанието в rtf, doc или html формат. Хонорари не се изплащат. Авторите носят отговорност за съдържанието на текстовете си.

E-mail: palitra2003@abv.bg

 


 Международна акция "SOS на културата - наследството на Рьорих е в опасност!"