УЧЕНИЕТО НА ХРАМА

Бр.27/юли-декември 2006


 

 

ОТНОСНО ХРАМА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

   

 

Храмът на Човечеството е основан през 1898 година в Сиракуза, щата Ню Йорк, от Франчия А. Ла Дю и Уилиям Дауър. Той се установява като продържител на Теософското учение, дадено от мадам Елена П. Блаватска през последната четвъртина на 19 век и чиято дейност в Америка е главно представена от Уилиям Куан Джадж.

 През 1903 година Храмът на Човечеството се премества в Халсион, Калифорния, и  според законите на щата се инкорпорира като “Главен Хранител на Храма на Човечеството – еднолична корпорация”. През 1923 година е издигнат уникалният Мемориален Храм на Синята Звезда, посветен на най-висшите идеи за служене на  човечеството. Първият Главен Пазител е Франчия Ла Дю. След смъртта д-р Уилиям Х. Дауър става втори Главен Пазител. Пърл Дауър, съпругата на д-р Дауър, е третият Главен Пазител и е последвана от Харолд Е. Форгостайн. Настоящият, пети Главен Пазител е Еленор Л. Шъмуей. Храмът на Човечеството се явява главно седалище на организацията, състояща се от множество членове от най-различни места по света.

Главната страница на Храма на Човечеството е: http://www.templeofthepeople.org/

 


 

ОТ МЯСТОТО НА БЕЗМЪЛВИЕТО

      КЪМ ВАС –

Се изпраща “гласът на ридаещия в пустинята.”

 Намирате ли се сред онези дълбоко разочаровани, изпитващи сърдечен глад души, които дълго и безуспешно са търсили осъществяването на висши идеали, които са все повече и повече неудовлетворени от това, което изглежда да им предлага животът, и които са ужасени от очевидната неспособност на църквата, религиозните организации, науката, изкуството и социалната среда да удовлетворят всенарастващата жажда на душата за нещо, което дори не можете да назовете.

Вярвате ли, че бихте могли да задоволите този духовен глад или да се избавите от това безпокойство, което като с камшик ви кара към всичко обещаващо промяна, чрез постигане на някаква лична амбиция, задоволяване на желанията ви или издигане на дом, семейство или деловия кръг. Ако такива са чувствата ви, вие може да сте на ръба завинаги да възпрепятствате утоляването на този глад, усмиряването на това безпокойство.

Може би се опитвате да разрешите най-дълбоките загадки на живота изучавайки следствията вместо да се обърнете към причините. На никого досега това не се е отдало. Не може така да се подигравате и унижавате вашия Създател с мисълта, че всички могъщи, свещени и благодетелни закони на Вселенския живот са могли да ви доведат до сегашното ви еволюционно ниво и да ви оставят в това състояние без възможност да изпълнявате техните повели. Тези повели направляват към осъзнато постижение на идеалите, които самите закони са заложили във вашата природа. Възможно е признанието на настоящите ограничения да е причина за дълбоката ви неудовлетвореност от всичко, което изглежда толкова многообещаващо, само за да ви остави накрая само по-обезкуражени след всеки опит за някакво постижение. Все пак тези усилия бавно ви доближават до положението, когато ще е възможно да осъзнаете необходимостта от следващата стъпка, когато тя ви се представи подходящо.

Всички пророчества, всички откровения, дори прозренията на вашата собствена висша природа, учат, че съществува само една Същност, или единен Атрибут, която е способна да ви води  по пътя към всички достижения. Питали ли сте се някога как ще разпознаете тази Същност, когато тя се появи на сцената на действието?

 Предсказанията и пророчествата на най-светите и самоотвержени души на всички времена, науката, изобретенията и даже небесните светила, както и самото слънце, което сега навлиза в знака на Водолея, всички те са предзнаменования  за Второто Пришествие на Сина Човешки и слугите на човечеството, а също и за времето на Неговото пришествие. Ширещите се потресения и смут, повсеместен бунт, страстни призиви за свобода във всички области на живота – всички те свидетелстват за същото, защото едното без другото не може. Едното изисква, а другото предоставя необходимата информация. Споменатите вече предсказания и знамения указват също и на появяването на особени деца, у които дълго атрофиралите психически центрове у представителите на човешката раса ще бъдат отново разбудени и чрез които много от преди скритите тайни на живота ще бъдат открити. Предсказанията също така сочат и за появяването на много лъжеучители, които, “ако би било възможно, биха измамили дори и избраните”, вече подготвените. Поради това ние, носещите това Послание до вас, можем само да оставим на вашата душа да прецени неговата истинност и приложение.

 Преди тридесет и пет години прозвуча призив от Мъдрите, чакащи от дълги векове, към едно Общество, което от много години беше подготвяно, да излезе на света и да създаде по-широко общество за приемането и разпространяването на огромни откровения. Преди десет години от същите Мъдри последва нов призив към верните членове на първото общество да се подготвят да открият на света даденото Послание и да помогнат  на хората, които биха приели това послание да разпознаят Пратеника, когато Той дойде. През последната година това послание беше преждевременно разкрито от някои, чийто вътрешен слух им е позволил частично да го прихванат докато то беше давано на пазителите му.

 Ние, носителите на пълното послание, сме представители на споменатите първо и второ общество. Не претендираме за себе си нищо, което вие не може да постигнете ако пожелаете да изпълните необходимите условия. Единствено ви молим да се обърнете към вашия собствен духовен опит, към наставленията и поученията на вашите свещеници и учители, към откровенията и проявленията на висшето ви “Аз”, за да прецените необходимостта, вероятността и възможността за възвръщането на земята на Великата Душа наречена Иисус от Назарет, според собственото Му пророчество. Запитайте се също така каква е възможността да  разпознаете Него или която и да е друга Велика Душа с познания за природата и съществото на душата, както и на тялото, в което ще се появи, не повече от тези на обикновения човек. Когато човек осъзнае, че не би разпознал дори собствените си баща и майка без предварителна връзка и взаимни преживявания, става ясно каква е трудността в разпознаването на Спасител или Аватар без предварителна подготовка.

Никакви одежди или небесни знамения, нито тръбният звук, нито ангелският глас не могат да докажат истинността на Спасителя, тъй като е казано, че слугите на сатана също могат да използват подобни средства. Нещо трябва да се случи с нас или вътре в нас, за да е възможно разпознаването и, съгласно Посланието, което носим, е напълно възможно да се подготвим за Настъпващия Христос и то първо в сърцата ни.

 Не позволявайте на никого да ви убеди, че за да осъществите такава подготовка, вие първо трябва да се отделите от вашата църква, семейство или народ. Христос желае да спечели за Царството Божие целия свят, а не само една част от него. Помогнете да се донесе Посланието до всички ъгълчета на света и така да се приготвите самите за разпознаването на “човека на този час”, и току виж вашите собствени очи и уши са се отворили.

 Франчия Ла Дю

 Уилиям Дауър

 


 

УЧЕНИЕТО НА ХРАМА

МОЛИТВА

 НАСТАВЛЕНИЕ 21

 Отново и отново, в малко по-различна форма, ми задавате все същите въпроси и, отново и отново, аз ви давам същите отговори. Без самите да осъзнавате вие често искате управляващите закони на Вселената да бъдат променени за да ви се удовлетвори някаква лична склонност или желание. Вие молите да се промени великия закон на Карма – законът за причините и следствията – за да получите някакво предимство или за да спечелите определена сила, която не сте заслужили,  да ви се даде място, положение или възможност, за която все още не сте готови, без да си давате сметка, че задълженията съответстващи на такова положение или възможност неизпълнени ще ви причинят неописуемо терзание.   Казва ви се, че омраза, небратско поведение, остра критика към другите, независимо дали е заслужена или не, поражда у вашата собствена аура разяждаща смъртоносна сила, която не само причинява болести на физическото тяло, но и действа върху астралното тяло и органите на съзнанието на духовно ниво така, както някои от вредните метални отрови действат на физическото тяло. И все пак, някои сред вас продължават да са жестоки един към друг и към онези, които зависят от вас и които, справедливо или не, предизвикват вашия гняв.  Вие често смятате, че сте оправдани да си присвоявате ролята на съдия  или бурно да осъждате прегрешилите, но не върху това трябва да обърнете внимание сега, а върху действието на универсалните закони приложими към бъдещия окултист.  Ако сте доволни да се развивате с тълпите – добре, но ако ще се развивате по-нататък, трябва да се подчинявате на закони по-висши от тези, които управляват материалния свят. Трябва да се опитате да разберете, че и моите възможности са също ограничени.

Аз мога да ви кажа неща, които ще се случат, тъй като мога да съдя според видимите знаци, както и според познанията ми на вътрешните закони. Аз мога да ви кажа как определени катастрофи могат да бъдат избегнати, ако само сегашното човечество би послушало и изпълнило казаното, но запомнете, че не мога да направя две и две да е равно на пет. Не мога да взема  два ореха от пет и да останат четири, въпреки че може би бих могъл да ви накарам, чрез хипноза или друга свръх-физическа сила, да повярвате, че съм овладял това умение.

Една от най-големите трудности, които изпитвате, лежи в неспособността ви да приемете като буквална истина твърденията дадени ви от Мене или от Други в подобно положение на Моето относно действията на Универсалните закони.

Неподатливият, неприспособим човек е неизменно този, който бива пречупен от Световното колело, докато гъвкавият човек при буря се навежда и тя или преминава над главата му, или го оставя незасегнат, или го докосва толкова леко, че след като опасността е преминала, възстановяването му в нормално положение се извършва без особено затруднение.

Напрегнатото и възбудено състояние на нервите, от което страдат днес хиляди хора, е отговорно за многото злини, които им се случват.  Същият закон – Законът на Притеглянето, който отрежда нуждата от почивка на тялото, стои и зад същата нужда от почивка на душата и истинската молитва трябва да довежда до тази душевна почивка. Вместо това, енергията, която трябва да бъде равномерно разпределена по всички нерви и мускули, бива изразходвана неразумно или невежествено, за да се поддържа напрежението и така да позволява на амбициозния мъж или жена да извършва херкулесовски подвизи в работата си или за удоволствие. Като следствие от това, тялото бива лишено от необходимата сила и съзнанието не може да действа равномерно и естествено; поражда се антагонизъм и неизбежно накрая се появява болест или разложение. Вие трябва да се научите да освобождавате това напрежение чрез силата на волята си и Аз вече съм ви казал как може да развиете такава сила на волята, ако искате да я придобиете.

Ако в молитва се изпраща положителната енергия на силно егоистично желание, но тя не е достатъчно силна да предизвика изпълнение на желанието, то тогава енергията се разсейва и тялото, в което е била породена и което я е изпратило, бива наранено или победено от ответното действие.

Ако по време на най-висшата точка на себеотречение душата, докато е в съвършено състояние на покой, възнесе молитва към Безкрайното – не за някаква лична изгода, а от вяра, от  любов към това Безкрайно същият закон, който принуждава единия полюс на електричеството да отговаря на другия, ще предизвика отговор от Безкрайните сфери и отговорът ще бъде в съответствие с действителните нужди на устремената душа.  Ще откриете често, че най-сигурният начин да спечелите нещо е да се откажете дори от желанието да го притежавате.

Мисълта е форма на енергия, думите са друга форма на същата енергия; обединени те създават трета форма, от която е  и истинската молитва.   Породена и изпратена директно от човешкото сърце, тя може да достигне толкова далече, колкото позволява присъщата сила.  Ако молитвата или устремлението е егоистично, на вътрешните планове то среща други форми от същата енергия, те взаимно се унищожават и следствието е, че ничие желание не достига онези, които имат силата да отговорят.

 Мъдростта на вековете се съдържа в думите казани от Исус: “ Не моята, а твоята воля да  бъде.”  Само молитви предхождани от това изречение и окрилени от себеотдайна любов която моли само да обича, а не за обич,  могат да получат отговор от Всемогъщия.  Най-голямата сила се печели само чрез себеотречение. Отречи се с цялото си сърце, обичай с цялото си сърце, работи с цялото си сърце и всичко на земята и в небесата е твое.

 

 
     

    

 


© Temple of the People, Halcyon, CA, USA.

© Татяна Станчева, превод.

Публикувано в  на: 28.12.2006.

Бр.27/юли-декември 2006