Интернет списание за изкуство, наука, философия и публицистика. Издава се от сдружение "Нова палитра". Излиза четири пъти в годината.

Редакция: Бойко Златев (главен редактор), Дияна Златева, Татяна Станчева.

Е-mail: palitra2003@abv.bg.

Отговорност за съдържанието на публикуваните в списанието материали носят техните автори. Мнението на редакцията е възможно да не съвпада с мнения, изразени от публикувани в списанието автори.

Редакцията приема за печат материали по тематиката на списанието в rtf, doc или html формат. Хонорари не се изплащат.