Брой I-II/2014 (53-54) 

МЕЖДУНАРОДНИЯТ ИЗЛОЖБЕН ПРОЕКТ „ПАКТЪТ РЬОРИХ. ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ“ В ХАГА

Изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ бе открита на 15 април в Двореца на Мира в Хага

 

 

          През 2015 година ще се навършат 80 години от подписването на международния „Договор за закрила на художествените и научни учреждения и исторически паметници“, който остава в историята като Пакта Рьорих. В преддверието на юбилея Международният Център Рьорих (МЦР) съвместно с Международния Комитет по съхраняване на наследството на семейство Рьорих осъществяват международния изложбен проект, посветен на това събитие. Пореден етап от реализацията на този мащабен проект стана Холандия. Изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ бе открита на 15 април в Двореца на мира, разположен в големия административен и международен център на страната – Хага. Изложбата е организирана при подкрепата на Министерството на външните работи на Руската федерация, посолството на Руската Федерация в кралство Холандия и непосредственото участие на Йерун Вервлит – директор на библиотеката на Двореца на мира, която представлява едно от най-големите световни книгохранилища по въпросите на международното публично право. Забележително е и това, че откриването на изложбата се състоя именно в деня на подписването на историческия документ преди 79 години. В експозицията са представени материали, посветени на историята на създаването на Пакта Рьорих, уникални фотографии и документи, илюстриращи процеса на претворяване в живота на инициативите на великия руски хуманист Николай Рьорих, който успява да обедини световната общественост по това време и да създаде международно движение в името на съхраняването на Културата за бъдещите поколения, а също така и репродукции на картините на майстора.

Изтъкнатият руски художник, учен, мислител, обществен деец и миротворец Николай Рьорих е внесъл огромен принос в развитието на световната култура. Разработването и подписването на международния Договор „За защита на художествените и научни учреждения и исторически паметници“, който полага основите на системата на международното хуманитарно право в областта на защитата на културните ценности, става едно от главните негови достижения. Лозунгът на Николай Константинович Рьорих „Там където е Културата, там е и мирът“ е особено актуален сега, когато в различни части на планетата, в това число и в Украйна, обстановката е нажежена до предела, когато човечеството отново е поставено на ръба на една нова студена война. При това нерядко културното наследство се превръща на първо място в мишена по време на въоръжените стълкновения, религиозни и етнически междуособици. За това знаят много добре и в Холандия: през време на Втората световна война в резултат на бомбардировките е бил почти напълно разрушен историческият център на Ротердам, страната изпитва всичките ужаси на Холокоста. Тази изложба внася своя посилен принос в достигането на взаимно разбирателство между хората, в делото на просвещението и хуманизма.

Откривайки изложбата, Генералният директор на Фондацията Карнеги, на която принадлежи библиотеката, Стивен ван Хогстратен подчертава, че Николай Рьорих е бил първият, който застава начело в дейността по съхраняване на културните ценности, защото инициирания от него Пакт полага основите на опазването и защитата на културното наследство от разграбване, незаконна търговия и разрушаване. Той разказва за конкретна инициатива на Министерството на отбраната на Холандия, насочена към повишаване на равнището на техните знания в тази област, към утвърждаването в съзнанието на офицерите и войниците на необходимостта от закрила и опазване на културното наследство. Господин Стивън Хогстратен изрази своята благодарност на Президента на Международния център "Рьорих" и на Международния комитет по опазване на наследството на Рьорих – г-н А. П. Лосюков, вицепрезидента на МЦР А. В. Стеценко, художника и скулптора госпожа Ингрид Ролема, посланика по културата на Министерството на външните работи на Холандия госпожа Ренилд Стеегс за сътрудничеството в реализацията на този толкова важен проект.

           В своето приветствено слово директорът на библиотеката на Двореца на мира Йерун Вервлит не скри своята искрена радост от това, че изложбата се е състояла въпреки толкова тревожната международна обстановка. Той разказа за това, как се е зародила идеята за провеждането на изложбата, и изрази признателността си към всички сътрудници на МЦР и на Двореца на мира, който приема непосредствено участие в нейната подготовка. Йерун Вервлит разказа за история на създаването и за задачите на Двореца на мира в Хага, за това, че през май 2014 година тук ще бъде отбелязана 60-годишнината от приемането на Хагската конвенция за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт. Господин Вервлит представи сбит исторически преглед на фактите свързани с разграбването и унищожаването на културните ценности от времето на Римската империя и посочва, че за съжаление, унищожаването на културните паметници продължава и днес в Египет, Сирия и на други места. Той подчерта, че Пактът Рьорих защитава културното наследство не само в период на въоръжени конфликти, но и в мирно време, затова документът е уникален предвид всеобхватния характер на защитата, която той предоставя на историческите паметници, културните, художествените, научните и образователните учреждения. Президентът на Международния център "Рьорих" Александър Прохорович Лосюков в речта си изрази благодарност на Министерството на външните работи на РФ, на Посолството на Руската Федерация в Холандия, на ръководството на Двореца на Мира за големия принос в организирането на изложбата, посветена на Пакта Рьорих. Той подчертава, че в основата на философската концепция на Пакта стои идеята за това, че еволюцията на човечеството е невъзможна без осъзнаването на значимостта на Културата и нейното съхраняване. Н. К. Рьорих е първият, който успява да обедини значителна част от международната общественост около идеята за защита на световното културно наследство. Тази идея е особено актуална в съвременния свят. В тази връзка провеждането на изложбата на МЦР за Пакта Рьорих в Двореца на мира, където сега е разположен Международния съд на ООН, представлява извънредно значимо събитие. Именно тук през 1899 година в Хага по инициатива на Русия се провежда първата конференция, посветена на проблема за мира. Художничката и юристката Ингрид Ролема, обръщайки се към присъстващите, признава, че, докосвайки се неотдавна до творчеството на Рьорих, тя открива такива неща, за които по рано не се е досещала, и това откритие я поразява. Чрез картините на Н. К. Рьорих пред нея се изправят напълно непознати хоризонти. По нейните думи, изкуството на Николай Рьорих показва, че този човек е обичал целия свят. Неговото творчество е изпълнено с дълбок смисъл и висока цел. „Фондацията на принц Клаус, – подчертава тя, – вече 12 години прави това, което Рьорих е започнал да въплъщава в живота преди 100 години“. Госпожа Ролема специално подчертава, че Николай Рьорих със своите мисли и идеи е изпреварил времето, в което е живял, и затова творчеството на Рьорих има забележително бъдеще. Именно творчеството на Николай Константинович и дава едно по-дълбоко и по-добро разбиране на Русия – страната, която тя искрено уважава.

        

Госпожа Ренилде Стегс, Посланик по културата на Министерството на външните работи на Холандия, в своето изказване обърна вниманието на гостите върху факта, че през 2014 година ние отбелязваме три юбилея – 140 години от рождението на Николай Рьорих, 60-годишнината на Хагската конвенция от 1954 година за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт и 15 години от деня на подписването на Втория протокол към Хагската конвенция. Тя отбелязва, че Пактът Рьорих полага основите на системата на международното право в областта на съхраняването на културното наследство. В днешно време вече съществува един внушителен свод от международни договори, насочени към защита на културните ценности, но за съжаление това не прекратява тяхното унищожаване и разграбване през многобройните войни. Дипломатът специално подчерта, че днес разрушаването на обектите и предметите на културата представлява не само страничен ефект от осъществяването на военни действия; много често те стават мишена за умишлено унищожаване. Уви, към днешно време само 67 държави са ратифицирали Втория Протокол към Хагската конвенция от 1954 година. Това означава, че ни предстои още много работа по спасяването на културните ценности. В заключение госпожа Стеегс отбелязва, че културата представлява ключ за разбирането на живота, и пожелава на всички да се вдъхновят от примера на Николай Рьорих и от онези, които поемат върху себе си нелеката мисия да продължат неговото дело. Приветствайки събралите се, Борис Анатолиевич Жилко, съветник на Посолството на Руската Федерация в Холандия отбелязва, че не случайно изложбата, посветена на Пакта Рьорих, се провежда именно в Двореца на Мира в юбилейната година за Хагската конвенция за защита на културните ценности. Руският представител обърна внимание на символизма на събитията в частност на обстоятелството, че изложбата се открива именно в деня на на подписването на Пакта Рьорих. В тържествена обстановка Знамето на Мира бе връчено на Генералния директор на Фондацията Карнеги Стивен ван Хогстратен. Сега платнището с емблемата на Пакта Рьорих се развява над Двореца на Мира в Хага заедно със знамето на ООН. Този символичен акт свидетелства за международното признание на приноса на Николай Константинович Рьорих в делото по защита на световното културно наследство.

         

 От сайта museum.ru

 

 

 

 

 

  


Публикувано в  на: 12.07.2014.

Брой I-II/2014 (53-54)


В брой 53-54: Николай Райнов. Кандило Светлана Стойчева. Модернизъм и окултизъм в творчеството на Николай Райнов Изказвания на известни учени, мислители и хора на изкуството за Елена Рьорих Константин Златев. Делото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) "Предстои ни все повече да опознаваме и осмисляме делото и мисията на Учителя Петър Дънов. И броят на пробудените за Истината хора да нараства..." (интервю с Константин Златев) Бойко Златев. Проявления на златното сечение в историята на Русия. "Дългата бифуркация" на Смутното време Лев Гиндилис. Космическият разум: наука и метанаука (4-11) Живко Войников. Бърсяците (берзити / бурджани) – барсилите, или другите българи и единството на двете Българии в Мизия и  Македония през VІІ – ІХ век Николай Рьорих. Корените на Културата Аndysan. Обратно към дома Иглика Дионисиева. Сивият анцуг Лияна Фероли. Дуендето възвестява непрекъснатото кръщение на новосъздадените неща Андрей Зелински. Жалони на научния път. 7. Защита на творението Дияна Златева. Межународният ден на Културата Международният изложбен проект "Пактът Рьорих. История и съвременност" Николай Рьорих. Правилният път Георги Н. Николов. "Не зная кой съдбата ми предрече..." Лияна Фероли. Великото в изкуството - да умреш за себе си в името на Себе си "Изгаряне на тъмнината" - нова книга на Людмила Шапошникова