НОВИ КНИГИ

Брой I-II/2014 (53-54) 

 

 

         

ИЗГАРЯНЕ НА ТЪМНИНАТА

Новата книга на известния философ, историк и индолог Л.В.Шапошникова "Сожжение тьмы"* ("Изгаряне на тъмнината"**) издание на Международния център "Рьорих" в Москва – представлява ново слово в осмислянето на личността на Й.В.Сталин. Кой е той, откъде идва и каква е била целта на живота му, ни предстои да разберем в тази книга. Ако не направим това, твърди авторът, ще останем слепи, вярващи в несъществуващи митове и съблазнителни легенди. Личността и дейността на «вожда на всички времена и народи» се разглеждат от позициите на новото космическо мислене, според което историческият процес представлява най-важна съставяща от космическата еволюция и се подчинява на законите на Космоса. Централна тема на книгата е борбата между Светлината и тъмнината, която през ХХ век придобива най-изострен и тежък характер и преминава в пространството на планетата Земя.

Изданието и адресирано към широк кръг читатели.

* Шапошникова Л.В. Сожжение тьмы. М.: Международный Центр Рерихов, 2014. – 304 с., ил.

** По едноименната картина на Николай Рьорих

 

 

 

 

  


Публикувано в  на: 12.07.2014.

Брой I-II/2014 (53-54)


В брой 53-54: Николай Райнов. Кандило Светлана Стойчева. Модернизъм и окултизъм в творчеството на Николай Райнов Изказвания на известни учени, мислители и хора на изкуството за Елена Рьорих Константин Златев. Делото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) "Предстои ни все повече да опознаваме и осмисляме делото и мисията на Учителя Петър Дънов. И броят на пробудените за Истината хора да нараства..." (интервю с Константин Златев) Бойко Златев. Проявления на златното сечение в историята на Русия. "Дългата бифуркация" на Смутното време Лев Гиндилис. Космическият разум: наука и метанаука (4-11) Живко Войников. Бърсяците (берзити / бурджани) – барсилите, или другите българи и единството на двете Българии в Мизия и  Македония през VІІ – ІХ век Николай Рьорих. Корените на Културата Аndysan. Обратно към дома Иглика Дионисиева. Сивият анцуг Лияна Фероли. Дуендето възвестява непрекъснатото кръщение на новосъздадените неща Андрей Зелински. Жалони на научния път. 7. Защита на творението Дияна Златева. Межународният ден на Културата Международният изложбен проект "Пактът Рьорих. История и съвременност" Николай Рьорих. Правилният път Георги Н. Николов. "Не зная кой съдбата ми предрече..." Лияна Фероли. Великото в изкуството - да умреш за себе си в името на Себе си "Изгаряне на тъмнината" - нова книга на Людмила Шапошникова