РАЗКАЗ

Брой I-II/2014 (53-54) 

Николай Райнов

КАНДИЛО

 

 

Самотен клас посред пожънатата нива издигаше към небето главата си увиснала, като златно кандило. Към Бога се носех псалмите на весели птички, догонващи нагоре лъчите. Талазите на горещия въздух трептяха, като сребриста коприна, която тъкат невидими ръце.

*

*        *

Те вървяха между нивята и си говореха.

Иисус Христос приказваше да онова, което иде. Апостолите, които Дух Свети бе вече кръстил с огън, Го заобикаляха и слушаха.

Нивята бяха вече пожънати: късно бе да се говори за жътва и жътвари. При все това, Учителят мълвеше:

Класовете са зрели, жътвата е вече близо, а жътвари няма... Много са сърповете, но ръцете - малко...

Апостолите се чудеха... Защо приказва за жътва, когато е близу вършитба? Той говори все тъй: мъчно е да Го разбереш... И най-умният едва ли би се досетил, що иска да каже...

Тома Близнец си мислеше:

Какво ти близка жътва! Нима втори път ще родят нивята тая година? Жътва отколе мина...

Нивята лежеха пред тях, като морни робини, които си почиват.

За някакви небесни жътви мълви Учителят, си думаше на ум Симон син Йонин, когото Иисус бе назовал Камък на Царството Божие.

Небесата се извисяваха над тях, пламнали от горещина, изкласили в маранята на златен полден, - като зрели жълти ниви, които чакат страшната прегръдка на сърпа. Но дали за тия небеса говори Той? Облаци ли ще се жънат там или буреносни вихри?

Неговите думи лучат ориста на грешни и праведни, си каза тихом Яков син Заведеев. Но жътвата на Страшния Съд чака ръце на ангели и сърповете трябва да бъдат пророчески езици, а не железни сечива.

Късният повей на хладен ветрец просъска също като невидим сърп, порязал зряла ръкойка. Очите на апостола се извиха в движение на покосяваща ръка и той видя себе си между дванадесетмината: дванадесет узрели класа, които ще пожъне Онзи, Който вървеше среди тях и говореше за Вечността.

 

*

*        *

Учителят се още не обаждаше.

Филип син Толмаев погледна към огнения небосклон и си помисли:

Огнен сърп ще пожъне земя и небе: това разбираше Господ, като каза ония думи. Земя и небе ще се обърнат на зърна, които Бог Отец ще събере в своята житница.

Под нозете на вървящите се виждаше земята, напукана от зрялост, а над тях се изобляше небето - като щит, по който трептяха огнени бръчки, сякаш по лице на старец. Вселенната е остаряла, смърт я чака...

Иоан син Заведеев вървеше най-назад.

Той виждаше мислите на всички апостоли, които го предхождаха, и тия мисли се носеха пред погледа му - като едри звезди с блясък на скъпоценни камъни. Те се кръжеха в небето и разпръскваха благовония, сладкозвучия и тайнствени думи, каквито човек слуша насъне. Бляскава мрежа от багри, лъчи, кадилни миризми, стройни песни и зветни образи се изплиташе при всяка нова помисъл.

Над апостолите, които вървяха и мислеха безмълвно, се издигна сияйният венец на Безсмъртието.

Но само двама го видяха: Учителят и апостолът, когото Той обичаше най-много от всички.

 

*

*        *

Не знам, за какво истина приказва Той, промълви съвсем тихо най-младият апостол, но Неговите думи бяха пълни с обич и към жънещи, и към пожънати: това не видях в помислите на никого от нас. Нашите мисли се лъчеха, като звезди, а Неговите думи бяха слънце. Когато ние сричахме думите на мъдростта, бледни образи творяхме. А когато той начена да говори, и небе и земя затрептяха в огнени тръпки, сякаш Неговият глас раздвижи всичко живо: защото обич мълвеше в думите Му.

 

*

*        *

Те отминаха напред, към бедните села, пръснати по червените хълмове, за да възвестят на жадните за правда словото за Царство Небесно.

А зад тях остана безкрайната пожъната нива.

И всред нея самотният забравен клас издигна на залез отново своята корона: като златно кандило, в което слънцето налива елей.

 

      Никола Пусен. Лято. 1660-1664.

 

 

 

 

  


Публикувано в  на: 22.03 .2014.

Брой I-II/2014 (53-54)


В брой 53-54: Николай Райнов. Кандило Светлана Стойчева. Модернизъм и окултизъм в творчеството на Николай Райнов Изказвания на известни учени, мислители и хора на изкуството за Елена Рьорих Константин Златев. Делото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) "Предстои ни все повече да опознаваме и осмисляме делото и мисията на Учителя Петър Дънов. И броят на пробудените за Истината хора да нараства..." (интервю с Константин Златев) Бойко Златев. Проявления на златното сечение в историята на Русия. "Дългата бифуркация" на Смутното време Лев Гиндилис. Космическият разум: наука и метанаука (4-11) Живко Войников. Бърсяците (берзити / бурджани) – барсилите, или другите българи и единството на двете Българии в Мизия и  Македония през VІІ – ІХ век Николай Рьорих. Корените на Културата Аndysan. Обратно към дома Иглика Дионисиева. Сивият анцуг Лияна Фероли. Дуендето възвестява непрекъснатото кръщение на новосъздадените неща Андрей Зелински. Жалони на научния път. 7. Защита на творението Дияна Златева. Межународният ден на Културата Международният изложбен проект "Пактът Рьорих. История и съвременност" Николай Рьорих. Правилният път Георги Н. Николов. "Не зная кой съдбата ми предрече..." Лияна Фероли. Великото в изкуството - да умреш за себе си в името на Себе си "Изгаряне на тъмнината" - нова книга на Людмила Шапошникова


Николай Райнов: Днес и утре 1. Мистика и безверие 2. Блян ли е свръхчовекът? 3. Копнежът на народите  Знаци  Иисус Христос - последен от боговете (поема)  Кандило  Кръст  Мария Магдалина  Птици  Път на звездите  Сиромах Лазар  Николай Лилиев. За Николай Райнов  Кристина Горанчева. Слово за Николай Райнов  Светлана Стойчева. Модернизъм и окултизъм в творчеството на Николай Райнов