135 години от рождението на Елена Рьорих (1879-1955)

Брой I-II/2014 (53-54) 

Изказвания на известни учени, мислители и хора на изкуството за Елена Рьорих

 

Грев Кафи. Майката на Агни Йога [Елена Рьорих]

 

 

*      *      *

            Елена Ивановна Рьорих е казала: „Разцветът на Русия е залог за благоденствието и мира на целия свят. Гибелта на Русия означава гибел на целия свят“. Между впрочем, през най-последните месеци сред лидерите от западните страни започна да нараства разбирането, че тази нейна мисъл – гибелта на Русия ще означава гибел на целия свят – не представлява преувеличение.

              В. А. Коптюг, председател на Сибирското отделение на РАН, академик на РАН

 

*      *      *

            Не е оценена достатъчно в литературата значимата роля на творчеството на Елена Ивановна Рьорих. Това е била не само красива, но високообразована, удивително ерудирана и талантлива жена. <…>

            Нейните публикации, особено нейните писма, пълни с дълбоки мисли, които не могат да не засегнат душата на всеки човек, който се смята за културен. Една значителна част от тези мисли се отнасят до Русия, особеностите на нейния духовен облик, нейните традиции и бъдешето. <…>

              А. Л. Яншин, президент на Руската екологична академия, съветник на президента на Руската федерация, академик на РАН  

 

*      *      *

            Ролята на Елена Ивановна [Рьорих] е била водеща и в новата наука, и Живата Етика. Остава   само да се удивяваме на нейните научни знания, на нейното научно мислене и разбиране на основните проблеми на съвременната наука. <...> Нито   XX, нито XXI век не са имали и нямат друг такъв подвижник, такъв творец на космическата еволюция, такава Велика личност, като Елена Ивановна. И ние всички не трябва да забравяме за това.  

              Л. В. Шапошникова, академик  на РАЕН и РАКЦ, генерален директор на Музея „Н. К. Рьорих“, Заслужен деец на изкуствата на РФ

 

*      *      *

            Елена Рьорих е удивителна руска жена, изтъкнат писател и мислител, блестящ учен и смел пътешественик, която е била източник на вдъхновение на своя легендарен съпруг Николай Рьорих          - велик художник и хуманист, изследовател и археолог, философ и историк.  

             Н. Федюкович, генерален консул на Русия в Калкута

 

*      *      *

            Трудовете на Елена Рьорих са завършен продукт на литературния гений. Това са не просто трудове на изтъкнат учен и велик философ, но, преди всичко послания на просветен пророк, в чието състрадателно сърце живее стремежа за усъвършенстването на този свят, желанието да ни предаде благословението на висшата Истина.

              П. Шарма, доктор по  философия, професор, Индия

 

*      *      *

            Традиционно в историческите анали  получава признание мъжкия гений. Отдаването дължимото на една такава забележителна подвижница на културата, като Е. И. Рьорих, променя обичайните представи. Дейността на Елена Ивановна ознаменува настъпването на епохата на Жената, в която се е променило както нейното социално положение, отношението към нея, така и нейното самосъзнание.

            Образът на Е. И. Рьорих, която става „Водещата“ не само за своето семейство, но и за много хора в различни страни, придобива все по-голяма пълнота и многостранност. <...> Сред нейните изтъкнати достижения, подобно на сияен връх, се извисява духовния подвиг по създаването на новото космическо мислене – опората на бъдещата еволюция.  Философията на Космическата Реалност, която е създадена от Елена Ивановна в сътрудничеството с Учителите на Изтока, се явява едно от най-важните събития в историята на културата на изминалото столетие.

              В. М. Плоских, вицепрезидент  на Националната академия на науките на Киргизката република

              В. И. Нифадиев, директор  на Института за световни култури, ректор на  Киргизко-руския славянски университет, академик

 

*      *      *

            Литературните сборници на Елена Рьорих съдържат в себе си много парадигми, които излизат отвъд пределите на настоящето време.

              Л. Чандра, директор на  Международната академия по индийска култура, доктор по философия, професор, Индия

 

*      *      *

            Е. И. Рьорих  е чувствала точно, обичала е и е  познавала културата на Изтока, неговите древни духовни учения, дълбочината на философската мисъл. Това и позволява да стане автор на редица оригинални книги и да осъществи преводи на руски език, което е помогнало на много изследователи и ценители на източната мъдрост  съществено  да  напреднат. Малко известен е и не е достатъчно оценен още нейния принос във формирането и развитието на новата одухотворена наука, която открива безпределните пътища на познанието на взаимовръзката на човека с Космоса.

              С. М. Некрасов, директор на Общоруския музей на А. С. Пушкин.

 

 

 

 

  


Публикувано в  на: 12.07.2014.

Брой I-II/2014 (53-54)


В брой 53-54: Николай Райнов. Кандило Светлана Стойчева. Модернизъм и окултизъм в творчеството на Николай Райнов Изказвания на известни учени, мислители и хора на изкуството за Елена Рьорих Константин Златев. Делото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) "Предстои ни все повече да опознаваме и осмисляме делото и мисията на Учителя Петър Дънов. И броят на пробудените за Истината хора да нараства..." (интервю с Константин Златев) Бойко Златев. Проявления на златното сечение в историята на Русия. "Дългата бифуркация" на Смутното време Лев Гиндилис. Космическият разум: наука и метанаука (4-11) Живко Войников. Бърсяците (берзити / бурджани) – барсилите, или другите българи и единството на двете Българии в Мизия и  Македония през VІІ – ІХ век Николай Рьорих. Корените на Културата Аndysan. Обратно към дома Иглика Дионисиева. Сивият анцуг Лияна Фероли. Дуендето възвестява непрекъснатото кръщение на новосъздадените неща Андрей Зелински. Жалони на научния път. 7. Защита на творението Дияна Златева. Межународният ден на Културата Международният изложбен проект "Пактът Рьорих. История и съвременност" Николай Рьорих. Правилният път Георги Н. Николов. "Не зная кой съдбата ми предрече..." Лияна Фероли. Великото в изкуството - да умреш за себе си в името на Себе си "Изгаряне на тъмнината" - нова книга на Людмила Шапошникова