ПАЛИТРА  

Интернет списание за изкуство, наука,  философия и публицистика.

Брой II - 2008 (32)


Александър Клизовски

За психическата енергия

(PDF файл)

Евгений Маточкин

Николай Рьорих и руският космизъм

(PDF файл)

КУЛТУРНА ХРОНИКА

IV ПРОЛЕТНА ЛЕКТОРИЯ "UNITAS TEMPORUM"

От 22 април до 22 май в в сградата на ФНТС на ул. "Г.С.Раковски" №108 в София се проведе IV пролетна лектория "Unitas Temporum" ("Единство на времената"), организирана от сдружение "Нова палитра" и интернет списание "Палитра". ----------->

ЧЕСТВАНЕ НА 100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДЕВИКА РАНИ В ИНДИЯ

В Индия беше тържествено отбелязана 100-годишнината от рождението на Девика Рани - известна киноактриса и режисьор, съпруга на художника Светослав Рьорих. ----------->

110 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА РИХАРД РУДЗИТИС

В Латвия беше тържествено отбелязана 110-годишнината от рождението на известния латвийски писател Рихард Рудзитис. ----------->

ОТКРИТ ПОЧТИ СТАБИЛЕН ТРАНСУРАНОВ ЕЛЕМЕНТ

Група учени под ръководството на Амнон Маринов от Университета Хебрай в Йерусалим съобщава за открити следи от изотоп на трансурановия елемент с номер 122 в ториева руда. Новооткритият изотоп е с много дълъг период на полуразпад - от порядъка на стотици милиони години. --------->


Николай Рьорих

Наследството на маите

Лили Димкова. Баща ми - начало на преглед. НХГ.

СЛЪНЧЕВИЯТ ЧОВЕК

Спомени за Петър Димков

 

Пирамиди на маите


Борислав Гърдев

Иван Радославов

Емилиан Лалев

Стихотворения 

През 2007 г.  сайтът KNIGI-NEWS публи-кува интервю с глав-ния редактор на "Палитра" Бойко Златев. Друго интер-вю с Бойко Златев в отговор на читател-ски въпроси е публи-кувано в бр. 29.


АРХИВ:

ЗА НАС

 

МИНАЛИ БРОЕВЕ

 

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ

 

ТЕМАТИЧЕН УКАЗАТЕЛ

 

 


ВРЪЗКИ

 

 

 

Сайтът е оптимизиран за 1024х768 пиксела

Сдружение "НОВА ПАЛИТРА" 2003-2008

Редакцията приема за печат материали по тематиката на списанието в rtf, doc или html формат. Хонорари не се изплащат. Авторите носят отговорност за съдържанието на текстовете си.

E-mail: palitra2003@abv.bg