КУЛТУРНА ХРОНИКА

Бр. II - 2008 (32)


 

 

ОТКРИТ Е ПОЧТИ СТАБИЛЕН ТРАНСУРАНОВ ЕЛЕМЕНТ

Група учени под ръководството на Амнон Маринов от Университета Хебрай в Йерусалимския университет съобщава за открити следи от изотоп на трансурановия елемент с номер 122 в ториева руда. Новооткритият изотоп е с много дълъг период на полуразпад - от порядъка на стотици милиони години. Ако резултатът се потвърди, това ще бъде едно наистина сензационно откритие, тъй като най-тежкият синтезиран досега трансуранов елемент, носещ условното име "унуноктий", е с номер 118.

Хипотезата за съществуване на т.нар. "остров на стабилност", състоящ се от изотопи на трансурановите елементи с висок период на полуразпад, е предложена преди повече от 40 години и през последните години беше потвърдена от експерименти по синтезирането на изотопи на елементи с поредни номера 114, 116 и 118 в Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна (Русия) под ръководството на академик Юрий Оганесян. Търсенето на изотопи от "острова  на стабилност", ориентирано най-вече към евентуалното присъствие на елемент 114 (като тежък аналог на оловото) в оловни руди в природата досега оставаше безрезултатно.

по материали от руския печат

От редакцията на "Палитра": горното съобщение представлява особен интерес за запознатите с трудовете на Елена Рьорих и по-специално с нейните космологически записки от 40-те години на ХХ век, публикувани в сборника "Пред прага на новия свят" (Рерих Е.И. У порога нового мира. М., МЦР, 2000), където се споменава металът Морий. Според Елена Рьорих този метал може да бъде намерен в природата в минерала осмиридий. Руският астрофизик Лев Гиндилис предполага, че в случая става въпрос за химичния елемент номер 108, който е тежък аналог на елемента осмий. Търсене на метала Морий в твърде редките осмиеви минерали и съдържащи осмий метеорити все още не е осъществявано.

 

 
 

 

 

    

 


Публикувано в  на: 14.07.2008.

Бр. II - 2008 (32)