КУЛТУРНА ХРОНИКА

Бр. II - 2008 (32)


 

 

110 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛАТВИЙСКИЯ ПОЕТ И МИСЛИТЕЛ РИХАРД РУДЗИТИС (1898-1960)


           На 19 февруари
2008 година се навършиха 110 години от рождението на известния латвийски поет и мислител Рихард Яковлевич Рудзитис (1898-1960). Годишнината беше отбелязана тържествено както в Латвия и Русия така, и в други страни. Освен с обширното си творчество, включващо над 400 стихотворения и книгите "Братството на Светия Граал", "Изкуството да се създават взаимоотношения", "Осъзнаването на красотата ще спаси", "Психическата енергия - пътеводна звезда на човечеството", "Николай Рьорих. Мир чрез култура", Рихард Рудзитис е известен и като обществен деец, ръководил Латвийското сдружение "Рьорих" в периода от 1936 до неговата ликвидация през есента на 1940 година. Сдружението, което обединява водещи културни дейци на Латвия, активно участва в инициативата за подписване от страна на Латвия на пакта Рьорих, предвиждащ закрила на паметниците на културата по време на война и в мирно време. За съжаление поради това, че не е получена официална покана от Държавния департамент на САЩ,  прибалтийските държави, в това число Латвия, така и не подписват този международен договор.

Културната дейност на Латвийското сдружение "Рьорих" през онези години далеч надхвърля рамките на Латвия. Освен на латвийски, се издават книги и на руски език - "Тайната доктрина" на Елена Блаватска (преведена от английски език от Елена Рьорих), 14 тома на философско-нравственото учение Жива Етика, съчинението на Ориген Александрийски "За началата", трудове по източна философия, тритомникът на Александър Клизовски "Основи на мирогледа на Новата Епоха", книги на Рудзитис и много други - общо над 50 заглавия. От Рига книгите достигат до читатели в десетки страни по целия свят.

На 3 февруари юбилеят беше тържествено отбелязан в отдела за редки издания на Националната библиотека на Латвия. Тържествата бяха организирани от библиотеката съвместно с Латвийското сдружение "Рьорих". Едновременно със 110-годишнината от рождението на Рихард Рудзитис беше отбелязан и 75-годишният юбилей на неговата дъщеря - изкуствоведа Гунта Рудзите, която понастоящем е председател на възстановеното през 1988 г. Латвийско сдружение "Рьорих".

Тържества по случай юбилея на Рихард Рудзитис се състояха и в музея на Державин и руската словесност от неговото време в Санкт-Петербург.

 

 
 

 

 

    

 


© . Публикувано в  на: 14.07.2008.

Бр. II - 2008 (32)