ПАЛИТРА  

Интернет списание за изкуство, наука,  философия и публицистика.

Брой 13/януари 2005


Владимир Соловьов

Кратка повест  за антихриста

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНО ЧЕТИВО

Божидар Ставров

Словото и някои аспекти в смисъла на думите

І. Сътворението чрез Словото и думите


ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ

Иван   Грозев Стихотворения РАЗКАЗ

Яна Деянова

Записки от подземията

Елена Блаватска Съновиденията (продължение от брой 12)

 

 

Горе вляво - сцена от Откровението на Йоан Богослов. Осоговски манастир, Македония.

 

Вляво: Св. Иоан Предтеча.    Осоговски манастир, Македония.


НОВИ КНИГИ

Бойко Златев

Азбука на светлината

Стихотворения

*

 

Издателство "Хрикер"

АРХИВ

 

Брой 1/ноември 2003

Брой 2/декември 2003

Брой 3/януари 2004

Брой 4/февруари 2004

Брой 5/март 2004

Брой 6/април 2004

Брой 7/май 2004

Брой 8/юни-август 2004

Брой 9/септември 2004

Брой 10/октомври 2004

Брой 11/ноември 2004

Брой 12/декември 2004

 

 

ЗА НАС

Сайтът е оптимизиран за 1024х768 пиксела

ПАЛИТРА 2003-2005

Редакцията приема за печат материали по тематиката на списанието в doc или html формат. Хонорари не се изплащат. Авторите носят отговорност за съдържанието на текстовете си.

E-mail: palitra2003@abv.bg


       Международна акция "SOS на културата - наследството на Рьорих е в опасност!"