ФИЛОСОФСКО ЧЕТИВО

Бр.13 /януари 2005


Елена Блаватска

СЪНОВИДЕНИЯТА*

(продължение от брой 12)

 

ВЪПРОС. Представляват ли така наречените пророчески сънища знак, че човекът, който ги сънува, притежава големи способности на ясновидец?

ОТГОВОР. Когато хората наистина виждат пророчески сънища, това може да бъде обяснено с това, че техният физически разум и памет по-тясно са свързани с тяхното “висше Его”, отколкото у по-голямата част от хората. Егото има повече възможности да отпечата върху физическата обвивка и в паметта, онова което е важно за такива хора, отколкото в случая с другите, по-малко надарени. Помните, че единствения Бог, с който влиза в контакт човекът, това е неговият собствен Бог, наричан Дух, Душа и Разум или Съзнание, и те са единни.

Но всичко това са боклуци, които трябва да бъдат унищожени, за да може кълнът да се развие. Ние трябва да умрем, е казал св. Павел, за да можем да живеем отново. Именно чрез това  разрушение ние можем да се усъвършенстваме, и трите сили, тази която съхранява, съзидава и разрушава, това са само аспектите на божествената искра в човека.

В. Посветените виждат ли съновидения?

О. Не. Посветеният е човек, който напълно е овладял своите четири низши “принципа”, влючително и тялото, и, следователно, не дава даже на плътта да живее по своя воля. Той просто парализира своята низша същност по време на сън и става напълно свободен. Съновидението, както ние го разбираме, представлява илюзия. Ще вижда ли адептът, в такъв случай Съновидения, ако той се е избавил от всички други илюзии? По време на сън той просто живее на друго, по-реално ниво.

В. Има ли хора, които никога не сънуват?

О. Доколкото ми е известно, в света няма такива хора. Така или иначе, всички сънуват; само че при по-голямата част съновиденията изчезват внезапно при събуждането. Това зависи в по-голяма или в по-малка степен от   възприемчивостта  на ганглиите на мозъка. Бездуховните хора и тези, които не развиват своето въображение или тези, които са изморени от физически труд до такава степен, че ганглиите не действат по време на почивката дори механически, рядко виждат свързани съновидения, ако въобще ги виждат.

В. Каква е разликата между съновиденията на човека и животните?

О.  Състоянието  сън е общо не само за всички хора, но и за всички животни, от висшите млекопитаещи се  до най-малките птици и даже насекоми. Всяко същество, което има физически мозък или органи, които се приближават до него, би трябвало да вижда съновидения. Всяко животно, голямо или малко, има в по-голяма или в по-малка  степен, физически органи на чувствата; и макар че неговите чувства се притъпяват по време на сън, паметта все още, така да се каже, действа механически, възпроизвеждайки преживяните усещания. Всички ние знаем, че кучетата, конете и други животни виждат сънища, така също и канарейките, но аз мисля че тези съновидения имат напълно физиологичен характер. Заспиващият мозък е подобен на догарящия огън, на който последните тлеещи въгленчета понякога внезапно пламват и отново угасват. Сънищата не представляват, както казва Драйден, “интерлюдии, създадени от фантазията”, защото това може да бъде отнесено само към физиологическите съновидения, предизвикани от  лошо храносмилане или някаква представа или събитие, което се е запечатало в активния мозък по време на бодърстване.

В. В такъв случай какво представлява процесът на преминаване към сън?

О. Това е обяснено частично от физиологията. Според окултизма, това е периодично и регулирано изтощение на нервните центрове, особено на сензорните ганглии на мозъка, които на това равнище се отказват да продължат да действат и, ако те вече не са способни да работят, са принудени да възстановят своите сили на друго равнище, или  Упадхи. Отначало е Свапна, или състоянието на съновиденията, и това води до състоянието Сушупти.  Сега да си спомним, че нашите чувства са двойнствени и действат в съответствие с това равнище на съзнанието, на което проявява енергията си мислещото същество. Физическият сън дава огромни възможности за неговата дейност на различни планове; в същото време той е необходим за това, органите на чувствата да могат да възстановят своите сили и отново да се активизират за Джаграта, или състоянието на бодърстване, от Свапна и Сушупти. Съгласно Раджа Йога, Турия представлява висшето състояние. Така както човекът, измъчен от едното състояние на потока на живота, търси другия, например, измъченият от жегата, той се освежава в прохладна вода, така сънят представлява сенчестият ъгъл в залятата от слънцето долина на живота.Сънят е знак, че състоянието на бодърстване е станало твърде напрегнато за физическия организъм и че въздействието на потока на жимота е необходимо да бъде прекъснат, сменяйки състоянието на бодърстване със сън. Помолете добър ясновидец да опише аурата на човек, който се  е събудил и аурата на човек, който ке кани да спи.Първият ще бъде окъпан от ритмичните колебания на потока на живота - златно, синьо, розово; това са електрическите вълни на Живота. Другият ще застане сякаш в златисто-оранжева мъгла, състояща се от атоми, които трескаво се въртят с почти невероятно скрост, показвайки, че човек започва да се пренасища с Живот; същността на живота е твръде интензивна за неговите физически органи, и той е длъжен да търси покой в неговата сенчеста страна, тоест в съновиденията, или във физическия сън, едно от състоянията на съзнанието.

В. Какво е това съновидение?

О. Това зависи от значението на термина. Вие можете да виждате сънища или, както казваме ние, сънни видения, и по време на бодърстване и по време на сън. Ако със силата на волята бъде събрана Астралната Светлина в чаша или метален съд и погледът се фиксира в някяква точка в него, при това със силно желание нещо да бъде видяно, резултатът ще бъде видение или "съновидение", ако човекът е поне малко чувствителен. Отраженията се виждат по-добре в Астралната Светлина, ако очите са затворени, а по време на сън - още по-отчетливо. Ясното състояние на виденията още повече се прояснява; от обикновено органическо съзнание то се издига до трансцедентално състояние.

В.От какво най-често се предизвикват съновиденията?

О. Доколкото ни е известно, съществуват много видове съновидения. Ако оставим настрана съновиденията, свързани с храносмилането, то могат да бъдат отбелязани съновиденията на мозъка и съновиденията на паметта, механични и съзнателни видения. Предпазващите и предупреждаващите съновидения изискват активно съдействие на вътрешното Его. Те също така, често биват предизвикани от съзнателното или безсъзнателното съвместно действие на мозъка на две живи личности или техните  две Его.

В. Тогава какво вижда съновиденията?

О. Като правило - физическият мозък на личното Его, местонахождението на паметта, която пръска искри, подобно на догарящ огън. Паметта на спящия е подобна на седемструнна  еолова арфа, а състоянието на разума може да бъде сравнено с вятър, който извлича съзвучия. Съответната струна на арфата ще отговори на това от сътоянията на умствената актиност, в което е пребивавал спящият преди да заспи. Ако това е спокоен, лек ветрец, арфата ще отговори само слабо, а ако това е ураган,  трептенията ще бъдат пропорционално  мощни. Ако личното Его се докосне до висшите принципи и вуалите на висшите планове са отхвърлени, всичко е наред; и, напротив, ако това е материалистическа, животинска натура, съновидения може и да няма; или, ако случайно паметта улови дъхът на "вятъра" от по-висок план, виждайки това, което ще бъде запазено посредстовом сензорните ганглии на главния мозък, а н под прякото въздействие на духовното Его, тя ще възприеме такива изкривени и нехармонични картини и звуци, че дори деваханическите видения ще изглеждат кошмар или нелепа карикатура. Следователно, не съществува прост отговор на въпроса "Какво вижда сънищата", доколкото във всеки човек това напълно зависи от това, кой принцип ще бъде основен в съновиденията и ще бъдат ли те запазени в паметта или ще бъдат забравени.

В. Обективна или субективна е привидната обективност на съновиденията в действителност?

О.  Щом е призната за изглеждаща, разбира се, тя е субективна. По-скоро следва да се попита, за кого или за кое картините и представите в съновиденията са обективни или субективни. За физическият човек, който сънува, всичко, което той вижда със затворени очи в своите мисли или чрез тях, разбира се е субективно. Но за Виждащият, който се намира вътре във физическият човек, който сънува (този Зрящ е субективен за нашите материални чувства), всичко, което той вижда, е също така обективно, както самият той за себе си и себеподобните си. Възможно е материалистите да се смеят и да казват, че ние правим от човека цяло семейство от някакви същества, но това не е така. Окултизмът учи, че физическият човек е един, но мислещият човек е седморен, той мисли, действа, чувства и живее в седем различни състояния на битието или на седем равнища на съзнанието, и че за всички тези състояния и равнища постоянното Его (а не лъжливата личност) има свой особен набор от органи на чувствата.

В. Могат ли да бъдат различени тези органи на чувствата?

О. Само ако Вие сте Адепт или добре подготвен  чела, прекрасно запознат с подобни състояния. Науките, такива, като биология, физиология и даже психология (школите на Модсли, Бен, Херберт Спенсър), не се отнасят до този предмет. Науката ни говори за феноменът на волята, усещанията, интелекта и инстинкта и утвърждава, че всички те се проявяват с помощта на нервните центрове, най - важният от които е нашият мозък. Тя може да разкаже за особени фактори или вещества, с помощта на които настъпват тези явления, такива като съдовите и фибромните тъкани, и да обяснява връзките помежду им, разделяйки ганглионарните центрове на моторни, сензорни и симпатически, но науката никога няма да каже нито дума за тайнственият орган на самият интелект или за разума и неговите функции.

    Често се случва така, че ние сме в съзнание и разбираме, че виждаме сън; това прекрасно доказва, че човек на равнището на мислите е множествено същество, така че той не е само Его или мислещ човек, Протей, многообразно, вечно менящо се същество, но той също така може да се разделя на равнището на мислите или съновиденията на две или повече същества; а на равнището на илюзиите, водещо ни към прага на Нирвана, той е подобен на Айн - Соф, беседващ с Айн Соф, който поддържа диалог със самия себе си и говори със себе си, за себе си и чрез себе си. И това е тайната на непостижимото Божество  в Зохар, така както и в индийската философия; същото го има  и в Кабалата, Пураните, ведическата метафизика и дори в така наречената християнска тайна на Божествения Лик и Троицата.Човекът е микрокосмос на макрокосмоса, Бог на земята създаден по образ на Бог в природата. Но универсалното съзнание на истинското Его в милион пъти превъзхожда самосъзнанието на личното или лъжливото Аз.

В. Представлява ли това, което ние наричаме "безсъзнателна мозъчна активност" по време на сън, механичен процес във физическия мозък, или това е съзнателна дейност на Егото, резулатът от която само се запазва  в обикновеното съзнание?

О. Вярно е второто, защото нима е възможно да си спомним в съзнателно състояние това, което е станало, докато мозъкът е работил безсъзнателно? Тук има явно противаречие в условията.

В. Как става така, че хора, които никога през живота си не са виждали планини, често ясно ги виждат по време на сън и дори забелязват отделни детайли?

О. Това става, защото за физическото Аз и неговата памет е изключена възможността да узнаят, какво прави истинското Его. Спящият улавя само отделни моменти от действията на Егото, предизвикващи във физическия човек така наречените съновидения, но той не може да ги проследи последователно. Болният, който бълнува, когато оздравее, има същото отношение към гледачката, която се е грижила за него, както и физическият човек към своето истинско Его. Егото действа в него и извън него също така съзнателно, както гледачката, която се грижи за болния. Но нито болният, ставайки от постелята, нито спящият, когато се събуди,  нищо не могат да си спомнят, освен някакви откъслечни отделн елементи.

В. По какво се отличава сънят от смъртта?

О. Тук, разбира се, има определено сходство, но разликата между тях е много голяма. По  време на сън съществува връзка, макар и много слаба, между низшият и висшият разум на човека, и последният повече или по-малко се отразява в първият, колкото и силно да са били изкривени неговите лъчи. Но когато тялото е мъртво, тялото на илюзията, майяви-рупа, става кама-рупа, или животинска душа, и се отдава на своите собствени стремежи. Следователно, между привидението и човекът има същата разлика, както между грубо материалното животно, но трезв смъртен и мъртво пияният човек, неспособен да разбира, какво го обкръжава; както между човек, затворен в напълно тъмна стная, и чавек в стая, осветена, макар и слабо, с някаква светлина.

       Низшите елементи са подобни на див звяр, а висшият Манас на разумният човек, който повече или по-малко успешно ги укротява и  подчинява на себе си. Но щом животното се освободи от стопанина си, който го е държал в подчинение, щом то престане да го вижда и да чува неговия глас, то отново се хвърля в джунглата, в своето старо леговище. Но на животното е необходимо известно време, за да се върне към изначалоното, естествено състояние, а низшите елементи, или "привидението", се връща към това състояние мигновено, и щом висшата Триада влиза в състоянието Девахан, низшата Триада отново става онова, което  е била от самото начало - елемент, снабден само с чисто животински инстинкт, който от значителните промени е станал още по-щастлив.

 В. В какво състояние по време на сън се намира линга - шарира, или пластичното тяло?

О. Пластичната форма спи заедно с тялото, ако върху нея не е проектирано някакво силно желание, излизащо от висшият  Манас. В съновиденията тя не играе активна роля, напротив, тя е напълно пасивна и е неволен полуспящ свидетел на опитите, през които преминават висшите принципи.

В. При какви условия този призрак се вижда?

О. Понякога при болест или много силно желание от страна на видимия или виждащия човек; при това тази възможност е взаимна. Болният, особенно при смърт, с много голяма вероятност може да види по време на сън или във виденията си тези, които обича или за които постоянно мисли; така също и бодърстващият човек, напрегнато мислещ за друг, който в този момент спи.

В. Може ли маг да извика такова спящо същество и да има с него контакт?

О. При черната магия нерядко извикват "духа" на спящия човек; магьосникът може да узнае от явилият му се всчко, което поиска, и спящият напълно няма да знае за това, което е станало. Това, което се появява при такива обстоятелства е майяви -рупа, но винагие съществува вероятност, паметта на живеещият човек да съхрани спомен за това извикване и да си го спомни като жив сън. Но, ако разстоянието не е голямо, може да се извика двойника, или линга- шарира, но той не може нито да говори, нито да дава каквато и да било информация, и винаги съществува опасност да бъде убит спящия с това насилствено разединение. Много внезапни случаи на смърт по време на сън са били предизвиквани по този начин, но светът така и не е станал по-мъдър.

В. Може ли да съществува каква то и да било връзка между спящ и същество от камалока?

О.  Човек, който на сън вижда същество от камалока, навярно биха го мъчили кошмари, или  би рискувал да бъде “пленен” от “привидението”, привлечен от такъв образ, ако той при това е и медиум или в часовете на бодърстване е бил толкова пасивен, че дори неговото висше Его не е способно да го защити. Ето защо медиумическото състояние на пасивност е толкова опасно, правейки понякога висшето Аз напълно неспособно да помогне или поне да предупреди спящия или намиращия се в транс човек. Пасивността парализира връзката между низшите и висшите принципи. Много рядко се срещат отделни принципи, които, оставайки по своя воля пасивни заради общуването с някакъв висш разум, някакъв извънземен дух (който не е освободен от телесната си обвивка), запазват достатъчно собствена воля, за да не се прекъсне връзката с висшето Его.

В. Може ли спящият да бъде свързан със същество от Девахан?

О. Единствената възможност за общуване с обитатели от Девахан това са съновиденията или виденията по време на сън или състояние на транс. Нито един обитател на Девахан не може да се спусне до нашето ниво, т.е. ние или, по-скоро, нашето вътрешно Аз трябва да се издигне на неговото равнище.

В. Какво е състоянието на ума на пияницата по време на сън?

О. Това не е истински сън, а тежко вцепенение; не физически отдих, а още по-лошо, отколкото безсънието, и то убива пияницата също толкова бързо. По време на такова вцепенение, както и при опиянението по време на бодърстване, всичко се върти и преобръща в мозъка, създавайки във въображението ужасни изкривени образи, постоянно движещи се и преплитащи се.

В. Коя е причината за кошмарите и защо сънищата на хората, болни от туберкулоза, често са приятни?

О. Причината за първите е физиологическа. Сънува се кошмар при стеснения и затрудняване на дишането, а затрудняването на дишането винаги създава чувство на угнетеност и дава усещането за приближаващо нещастие. При втория случай сънищата стават приятни, защото туберкулозния с всеки изминат ден все повече се освобождава от своето материално тяло и пропорционално с това, става все  повече ясновидец. С приближаването на смъртта тялото повяхва и престава да бъде препятствие и бариера между мозъка на физическия човек и неговото висше Его.

В. Следва ли да се култивира способността да бъдат виждани сънища?

О. Именно чрез култивацията на способността да се виждат сънища се развива ясновиждането.

В. Има ли някакви способи за тълкуване на сънищата, например обясненията, дадени в съновниците?

О. Никакви, освен способностите на ясновидец и духовната интуиция на “тълкувателя”. Всяко виждащо сънища Его се различава от другото, така както и нашите физически тела. Ако всичко във Вселената има седем ключа към нейния символизъм на физическо равнище, то колко са ключовете, които могат да бъдат на по-високите нива?

В. Могат ли по някакъв начин да бъдат класифицирани съновиденията?

О. Съновиденията могат приблизително да се разделят на седем класа, които на свой ред, се разделят на по-малки. По този начин могат да се откроят:

1. Пророчески съновидения. Те се запазват в нашата памет от нашето Его, и като правило, те са много ясни: спящият или чува глас, или вижда предстоящото събитие.

2. Алегорически съновидения, или мъгляви парчета от действителността, уловени от нашия мозък и изкривени от нашата фантазия. Основното е, че та са само наполовина истинни.

3. Съновидения, изпратени от адепти, добри или лоши, или от месмеристи, или мислите на могъщ разум, който се стреми да ни накара да изпълним неговата воля.

4. Ретроспективни съновидения – съновидения за събития, отнасящи се до събития от минали въплъщения.

5. Съновидения-предупреждения за други хора, които не могат да ги възприемат сами.

6. Смесени съновидения, причините на които, са обсъждани по-горе.

7. Съновидения, които представляват чиста фантазия или хаотически картини, предизвикани от процесите на храносмилането, някаква психологическа тревога и други подобни външни причини.

 

 


© Дияна Златева, превод. Публикувано в  на: 15.01.2005.

Бр.13 /януари 2005