ФИЛОСОФСКО ЧЕТИВО

Бр.7 /май 2004


Елена Блаватска

 МАНТРИТЕ

Ученикът: Вие говорихте за мантри, с помощта на които може да се управляват елементалите, които пазят скритите съкровища. Какво е това мантра?

 Мъдрецът: Мантрата е съчетание от думи, които при произнасянето им на глас създават определени вибрации не само във въздуха, но и в най-финия етер и по този начин оказват определено въздействие.

Ученик: А тези думи случайно ли се избират?

Мъдрецът: Така постъпват само онези, които, без да знаят нищо за мантрите, все пак ги използват.

Ученикът: Употребяват ли се те произволно или според някакви правила? Възможно ли е хора, които не знаят абсолютно нищо за тяхното съществуване и за сферата на тяхното действие въпреки всичко да могат да ги използват? Или това прилича на храносмилането, за което мнозина нямат ни най-малка представа, докато същевременно самото им съществуване зависи от неговото правилно функциониране? Аз моля за Вашето снизхождение, защото не зная нищо по този въпрос.

Мъдрецът: "Простите хора" почти във всяка страна постоянно ги използват, но дори в този случай основният принцип е все същият. В относително младите страни, където фолклорът все още не е успял да се развие, хората не разполагат с такова множество мантри както в Индия или в отдавна населените части от Европа. както и да е, във всяка страна коренните жители притежават мантри.

Ученикът: Но нали не искате да кажете, че европейците ги използват за да управляват елементалите?

Мъдрецът: Не, аз имам предвид тяхното влияние в обикновените взаимоотношения между хората. Но и досега в Европа, също както и в Азия, има много хора, които могат по този начин да управляват животни, макар че това са по-скоро специални случаи. В Германия, Австрия, Италия и Ирландия има хора, които оказват необичайно въздействие върху коне и едър рогат добитък с помощта на специфични звуци, произнесени по специален начин. В подобни случаи прилаганият звук представлява мантра, която се състои от един елемент и действа само на конкретен вид животни.

Ученикът: познават ли тези хора правилата, които регулират този процес? Могат ли те да ги предават на други?

Мъдрецът: Обикновено не. Човек сам открива в себе си тази дарба или я наследява. Те само знаят, че могат да правят това, както например един месмерист знае, че може да прави някои неща с помощта на махване с ръка, но не му е известно нищо за принципите. Те също така не знаят нищо за основите на това странно влияние, както съвременните физиолози не са сведущи за функциите и причините на такова обикновено явление, каквото е прозявката.

Ученикът: С какво тогава може да се обясни тази несъзнателна проява на сила?

Мъдрецът: С естествената магия, която материалистичната наука никога няма да успее да задуши. Това е докосване до природата и нейните закони, които простият народ винаги е пазел. А именно простият народ, въпреки че представлява по-голямата част от населението, се пренебрегва от "образованите класи". Ще видиш, че гостните на Лондон, Париж или Ню Йорк не са мястото, където можеш да срещнеш съзнателно или случайно използване на мантри от хората. "Обществото", твърде образовано, за да бъде естествено, е приело система на речта, насочена към това да скрива и да мами, затова естествените мантри не могат да бъдат изучавани в неговите рамки.

    Естествени мантри, съставени само от един елемент са такива думи като "съпруга". Когато се произнася тази думи, в мислите изплува всичко, което тази дума носи със себе си. А на друг език ще се употребява друга дума, съответстваща на същата основна идея. Същото се отнася и за по-дълги фрази като много жаргонни изрази, например: "Искам да получа пари от него." (дословно: "Искам да видя цвета на парите му"). Съществуват фрази, чието използване предполага познаването на характера на онези, с които говорим. Когато се произнасят тези фрази, в съзнанието на човека, към който са отправени, настъпва особена и продължителна вибрация, водеща до реализирането на идеята, съдържаща се в тази фраза или се стига до пълна промяна на живота поради навреме засегната тема и особена ментална антитеза, предизвикана у слушателя. Веднага щом това влияние започне да се проявява, мантрата може да бъде забравена, тъй като законът на навика завладява мозъка.

    Освен това, изразите, които притежават свойствата на мантри, влияят и върху тялото на човека. Това може да се наблюдава по време на големи социални или други вълнения. Причината в този случай е същата, както и по-рано. Възнива доминираща идея, която съвпада със желанията на хората или ги оскърбява и угнетява и в тяхното съзнание протича взаимен обмен между идеята и формата на думите, който продължава до момента, в който бъде достигнат резултат. За окултиста със силно развита способност за предвиждане това изклежда като "звънтене" на думи, съединени с цяла поредица от чувства, интереси, очаквания и така нататък, които растат и се задълбочават с наближаването на времето на промените. И колкото повече хора са подложени на въздействието на тази идея, толкова по-голям, широк и дълбок е резултатът. Като илюстрация можем да споменем английския лорд Биконсфилд. Той знаеше за мантрите и постоянно изобретяваше фрази, притежаващи такива свойства. "Почетен мир" (буквално - "мир с чест") беше една от тях, "Научна граница" - друга, а последното му изобретение, което той искаше да разпространи навсякъде, но смъртта му попречи на тези планове, беше изразът "владетелка на Индия". Английският крал Хенри също е използвал този похват, без да го съзнава, когато е прибавил към титлите си израза "Защитник на вярата". След тези подсказки ще ти дойдат на ум множество подобни примери.

Ученикът: Тези мантри се отнасят само за хората. Те, доколкото мога да заключа от казаното от Вас, не оказават влияние върху елементалите. И те зависят не толкова от звука, колкото от думите, носещи идеите. Прав ли съм и съществува ли област, в която определени звуци влияят върху Акаша, при помощта на които може да се въздейства върху хора, животни и елементали, независимо от това дали те владеят някой от известните езици?

Мъдрецът: Ти си прав. Ние говорим само за естествените, несъзнателно използвани мантри. Научните мантри принадлежат именно към онази група, която ти току що спомена. Едва ли те могат да бъдат срещнати в съвременните западни езици, особено при англоговорящите хора, които постоянно променят и внасят нови неща в своя разговорен език до такава степен, че съвременният английсски едва ли би бил разбираем за предшествениците на Чосър. Мантрите са скрити в древния санскрит и в езиците, които са го предхождали. Законите, които управляват тяхното използване, също трябва да бъдат търсени в тези езици.

Ученикът: Да предположим, че някой е овладял знанията за древните и истинни мантри. Може ли той да окаже влияние върху човек, говорещ на английски, като при това използва английски думи?

Мъдрецът: Може. И всички Посветени притежават способността да превеждат матрите във всяка езикова форма, така че отделно изречение, произнесено от тях по съответния начин, ще окаже огромно влияние върху човека, към когото е било отправено, независимо от това дали е изразено в устна или в писмена форма.

Ученикът: А няма ли възможност да се научим да подражаваме на Посветените в това?

Мъдрецът: Да, ти трябва да изучаваш простите форми, притежаващи свойствата на мантри и с това да достигаш да скритите пластове на съзнанието на всички онези, които се нуждаят от духовна помощ. Отвреме навреме ти ще срещаш изрази, които резонират в мозъка и в края на краищата водят до това, че съзнанието на този, който ги чува, се обръща към духовното.

 Ученикът: Благодаря Ви за наставленията.

 Мъдрецът: Нека Брахмамантра те доведе до вечната истина. Ом.

 Следва продължение

 


(с) Бойко Златев, превод. Публикувано в  на: 18.05.2004.

Бр.7 /май 2004