120 години от рождението на Николай Райнов

Бр. II - 2009 (35)


 

 

Николай Лилиев за Николай Райнов

 

“Той иде от далечни земи и носи със себе си звездня лъх на вечното…”

“Там той е намерил забравени книги, що никой не е чел книги може би никога ненаписани и е замислил своите “Видения из древна България”…”

“Там той е прозрял тайни, разгадани от малцина преди него и е замислил своята поема “Градът”.”

“Там той е познал Ариеля и Каина и е дошъл на нашата скръбна земя, да сложи пред жертвеника на
българската поезия бисерите на своята “звездна душа”, в която се оглежда измамната усмивка на
Сатана.”

“И той минава край нас безстрастен и далечен унесен в в спомена на ония незнайни земи, които е оставил и които носи в себе си.”

“Чужденец за всички за него почти никой не говори.”

“Самин, заключен в своята tour d’ivoire до него не стига вълната на безплодни гуми, що се разлива затворена врата.”

“Той върши своето огромно дело на пръв стилист в тая малка страна и, сред “ливадите на своетосъзерцание”, изпитва звуците на забравени думи, възвръща тяхното някогашно значение.”

“Неговият звук е остър. Той пронизва като писък безлюдните степи на нощта. Но не е ли Райнов оня, който написа “Очите на Арабия”, невем най - човешката повест, изплакана някога на нашия роден език?”

“Неговите жени са разголени, порочни, безрасъдни. Тяхната настръхнала плът не знае насита. Но не е ли той оня, който написа “Сонора” невем най-чистата жена, която е създал някога нашият роден език?”

“Неговите мисли са светкавици, неговите думи са откровение, неговите отмерени речи блестят като сияние.”

“Напразно той загъва своите блянове в рухото на древен цар. Напразно той се тули зад маската на странни образи от миналото, което му служи само за украса. Сърцето на един поет разискря в тия нови книги и бележи опасните пътища, по които е минала смелата мечта на безпокоен дух.”

“Защото Николай Райнов е преди всичко поет.”

“И в часа, когато отзвучат тръбите на много тъмни слави сред мрака на нашето скръбно небе ще засияе новородена звезда.”

“Защото Николай Райнов носи на челото си звезда.”

Из материал от Николай Лилиев
публикуван в “Райнов Лист”, С., 12.III.1939

 

 

 
 

 

 

  

 


© Николай Лилиев. Публикувано в  на: 02.05.2009.

Бр. II - 2009 (35)