65 години от рождението на Людмила Живкова (1942-1981)

Бр.29/май-юли 2007


 

Людмила Живкова

 

МИСЛИ

 

 

"Ние сме призовани да защитим правото на човека да се развива и да се усъвършенства, да се пробужда творческото начало, стремежът към красотата и хармонията да стане основен мотив в поведението на хората, да се превърне той в непрекъснат творчески процес на развитие и реализация, да се хвърли мост към бъдещето, когато ще се живее и ще се твори по законите на красотата."

"Обикновено най-хубавите идеи, най-светлите идеи са били принизявани само от инерцията, която не е позволявала на една или друга група хора, на едно или друго общество да се освободят от механичния начин на мислене и от старото, традиционно разглеждане на нещата."

"Ако внимателно наблюдаваме как трудно си проправят път новите идеи, лесно ще формулираме болестта на човечеството. Аз бих казала, че тази болест е инерцията, традиционализмът в мисленето, това успокоение и самодоволство, което съществува между хората."

"Всяко успокоение е смърт. По-добре човек да греши, но да действа, защото в процеса на своите грешки той може да се учи и се развива."

"Живей с истината и не се страхувай. Тя не ти обещава наслади. Но рано или късно тя тържествува и ако трябва, тя ще те оправдае."

"Дълбоката тайна и загадъчност на Мона Лиза е свързана с великото женско начало, или със създаващото начало във вселената, във феноменалната действителност. Това не е обикновена, физическа женска красота, това е вечната майка-природа, която винаги е бременна и която винаги носи тайната на зачатието, на зараждането на новото."

"Овладяването на тайните на науката, използването на възможностите на техниката могат да бъдат полезно дело само в ръцете на високообразовани, съзнателни и всестранно развити творчески личности. Само такива личности са в състояние да запазят живота на планетата, колосалната материална и духовна култура, създадена от хората в продължение на много векове."

"Един народ, който си е поставил за цел да развива човека, обществото и живота и по законите на красотата, многостранно и в хармония да обгърне Света, да устреми силите и идентифицира съзнанието си с това, което идва – такъв народ вече е заел мястото си в бъдещето."

"Кратките срокове, в които българският народ преобрази своята страна и я изправи редом с напредналите страни по света, вдъхват у всеки гражданин на социалистическа България благородни чувства на гордост, самоуважение, национално и човешко достойнство."

"Културата е стремеж на всичко съществуващо и преди всичко на високоорганизирания мислещ човешки индивид към развитие и усъвършенстване... Не случайно етимологията на понятието култура е почит към светлината, стремеж към светлината и самото понятие носи и отразява действието на уникалния закон, който движи природата и човека нагоре по стъпалата на еволюцията..."

"Културата – това е необходимостта от новото, това е стремежът към новото, това е преклонението пред красотата, пред светлината."

"Ние трябва да създадем такива образователни центрове, които да дадат възможност тази интеграция между наука, изкуство и образование да се осъществява от най-ранна детска възраст. Това не трябва да бъдат тези сиви безлични сгради, с чинове, на които наказват децата да седят за няколко часа, а това трябва да бъдат сгради, построени сред природата, лаборатории, с всички необходими научни и културни пособия."

"Абсолютно съм убедена, че във всяко дете живее творецът."

"Детето е надежда, детето е вяра, детето е бъдеще, в името на което е необходимо да бъде изживян съзнателно всеки настоящ момент."

"Децата – нима тази дума, зад която се крие законът и целесъобразният природен феномен на вечното обновление и регенерацията на живота, не насочва нашите мисли и стремежи към бъдещето. Възможно ли е то – бъдещето, без природната необходимост от вечно създаване и раждане на новото, което в борба с недостатъците и инерцията на старото преодолява ограниченията на несъвършенството."

 

 
 

 

 

    

 


Публикувано в  на: 29.07.2007.

Бр.29/май-юли 2007