65 години от рождението на Людмила Живкова (1942-1981)

Бр.29/май-юли 2007


 

Людмила Живкова

 

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ДЕЦАТА -

УЧАСТНИЦИ В МЕЖДУНАРОДНАТА ДЕТСКА АСАМБЛЕЯ

"ЗНАМЕ НА МИРА" - 1979

 

 

Бъдещето принадлежи на вас, деца. Желайте то да бъде красиво, мислете прекрасно за него и вие ще заемете мястото си в бъдещето, което сами ще изградите. Без труд, без творчество, без стремеж към съвършенство то е немислимо. На вас, смелите, дръзновените, които със знание и доброта  ще градите всеобщия Храм на светлината, историята е предопределила да бъдете герои и победители. Подвигът на духа, който преодолява трудностите на развитието, клейми и гори несевършенството на невежеството и егоизма и твори в името на Общото благо, ще създаде от вас истински творци. За него, за истинското, свободно творчество, няма предели. Стремете се към огнената безпределност на вечното движение, към съвършенството на вечното Сега, което заличава границата между минало, настояще, бъдеще и прави живота пълноценен и красив всеки миг. Нека съвършенството бъде целта на вашия предел, нека знанието ражда мъдрост, нека истината отвори сърцата Ви за Единството, нека смелостта бъде основа за достойни решения, нека мислите бъзат елмазни и пречупват светлината на Космоса, нека красотата е силата на идеала, който ще ви ръководи, нека действието бъде чисто като Творческия Огън.

В синтеза на истината и красотата бъдете творци. И просто, безстрашно и красиво понесете  Знамето на Мира, на което трябва да бъде написано:

ЕДИНСТВО, ТВОРЧЕСТВО, КРАСОТА.

 

 
 

 

 

    

 


Публикувано в  на: 29.07.2007. Печата се по текста в: "Знаме на Мира" - литературни творби на деца от цял свят. Sofia Press, 1979.

Бр.29/май-юли 2007