КУЛТУРНА ХРОНИКА

Бр.29/май-юли 2007


 

 

 

ІІІ СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ИЗЛОЖБА

"ОТ ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ЗНАНИЕ"

   

 

„Думите отлагат, а написаното остава.

Ръкописите стоят”

 

На 18 май бе открита трета поредна конференция, осъществена в Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии. Тя мина под мотото „От информация към знание” и бе посветена на предстоящия празник на Българската просвета и култура и на славянската писменост – 24 май и присъединяването на България към Европейския съюз.

 Тържественото започна с връчване на грамоти на почетните гости, лично от ректора на университета- проф. д. ик. н. Стоян Денчев. Сред видните гости на конференцията бяха Апостолически нунций в България – Негово Превъзходителство и Високо Преосвещенство Архиепископ Джузепе Леанца, ректора на Софийската духовна семинария „Св. Иван Рилски”, Апостолически екзарх, деканът на философския факултет на Софийския университет, както и видни експерти, директора на „Кирило-Методиевския център”, директора на Университетската библиотека, директора и експерти от Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий ”, редакторите на списание „Библиотека”, „Наука”, както и на вестниците „За буквите”, „Земя”, „Veritas”, представители от Българската академия на науките и Американски университет в България.

Тържественото откриване продължи с пресъздаване на  сцената на приемане на славянската азбука, създадена от братята Кирил и Методий и дарена на Княз Борис Михаил. Сюжетът - символ на културното изграждане на българския народ и подчертаване на българската традиция от Средновековието и Възраждането, бе разигран от студенти на университета.

След представянето на рефератите, предварително публикувани в специализиран научен печат, гостите изказаха задоволство и почит към високото ниво на образование и развитието на студентите като част от академичните среди. Според научните експерти фреймовото моделиране показано от студентите на Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии няма аналог  в България и се характеризира с масовост и интердисциплинарност.

 Заявените фреймове бяха разделени по катедри - Библиотекознание и книгоиздаване – 59 доклада, Информационни технологии – 31 доклада, и Културно-историческо наследство – 30 доклада, представени чрез личното отношение и виждане на участниците по темите.

В словото за закриване на конференцията бе изказана специална благодарност от студентите на Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии за предоставената им трибуна от ректора на университета, както и за развитие на научното мислене и реализация на потенциала им.

 

„Вярвам, за да разбера ...

и разбирам, за да вярвам”

Таня Бунева

СВУБИТ

 

 
     

    

 


Публикувано в  на: 29.07.2007.

Бр.29/май-юли 2007