КУЛТУРНА ХРОНИКА

Бр.29/май-юли 2007


 

 

ТРЕТА ПРОЛЕТНА ЛЕКТОРИЯ

"ЕДИНСТВО НА ВРЕМЕНАТА"

   

 

През месец май 2007 г. в София се проведе Третата пролетна лектория "Unitas temporum" ("Единство на времената"), организирана от Сдружение "Нова палитра" и интернет списание "Палитра" със съдействието на галерия "Кръг+".

Началото на лекторията беше положено през пролетта на 2005 година, когато по случай 70-годишнината от подписването на Пакта Рьорих Сдружение "Нова палитра" покани Цветан Цеков-Карандаш, д-р Татяна Станчева, д-р Николай Колев, Константин Медаров и Бойко Златев да представят свои оригинални научни разработки, свързани с изучаването на забележителни паметници на културата и с изследването на закономерностите на културното развитие на човечеството.

Втората пролетна лектория "Единство на времената" се проведе през 2006 година в рамките на международната културна програма "Звездите и ние", провеждана в множество държави от редица клонове на Международната лига за защита на културата и други културни организации. За първи път в лекторията участваха д-р Орлин Стефанов ("Култура и идеокрация. Екология на духа") и доц. д-р Петко Недялков от СУ ("Кометите като прототип на огнения меч на архангел Михаил в православната иконография").

Провеждането на лектория "Единство на времената" през настоящата година беше обявено на станалото вече традиционно тържествено отбелязване на Деня на Белия Лотос 8 май (годишнината от смъртта на Елена Блаватска), състояло се в сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) в столицата. И този път, за пета поредна година, списание "Палитра" стана организатор на честването в България.

Лекторията беше открита на 16 май в салона на Славянското дружество с лекция на Кръстьо Йорданов - историк и писател от гр. Пловдив, съучредител на сдружение "Нова палитра", лауреат на награди от национални литературни конкурси. Темата на лекцията беше "Богомилството като приемник на източните езотерични традиции и влиянието му върху формирането на западноевропейската култура". Широката ерудиция и глобалния подход, проявени от лектора както в самата лекция, така и в последвалата дискусия, направиха превъзходно впечатление на присъстващите. Много от тях изразиха пожеланието г-н Йорданов да представи в книга своите оригинални разработки по темата.

ІІІ пролетна лектория "Unitas temporum" ("Единство на времената"). Лекция на Кръстьо Йорданов на тема "Богомилството като приемник на източните езотерични традиции и влиянието му върху формирането на западноевропейската култура"

На 22 май в галерия "Кръг+" се състоя лекцията - авторски моноспектакъл на д-р Орлин Стефанов "Четем Софокъл". Ясната и задълбочена критична мисъл на д-р Стефанов, съчетана със забележителното му актьорско и ораторско майсторство напълно завладя публиката. Най-добрият специалист по  Софокъл у нас, получил заслужено високо признание и в чужбина, подложи на сурова критика както натрупаните догми по отношение на творчеството на Софокъл, така и редица философски възгледи и течения, господствали продължително време в европейската култура. Спектакълът на д-р Стефанов беше повторен на 13 юни в зала "Вяра" на Столична библиотека, къдего също се радваше на засилен интерес от страна на публиката.

На 31 май във ФНТС главният редактор на "Палитра" Бойко Златев - поет, астроном и математик, представи лекцията си "Златното сечение във времето и вечността", надграждаща изнесените от него лекции на предишните две лектории - "За приложимостта на закона на златното сечение към историческия процес" и "За цикъла с продължителност около 500 години в световната и българската история". Актуалните днес интерпретации на златното сечение в литературата, музиката, изобразителното изкуство и историята бяха свързани с идващи от дълбока древност представи за космическите цикли, на чийто ритъм е подчинена еволюцията на човешката култура. Г-н Златев илюстрира концепциите си с множество примери от познати на публиката исторически събития и литературни произведения.

През изминалите години лектория "Единство на времената" се утвърди като значимо събитие в културния живот на столицата, като средище за творческо общуване между учени и хора на изкуството, вдъхновяващо нови търсения. При закриването на тазгодишната лектория нейните организатори споделиха намерението си през следващите години да продължат и доразвият започнатото дело.

 

 

 
     

    

 


Публикувано в  на: 29.07.2007.

Бр.29/май-юли 2007