КУЛТУРНА ХРОНИКА

Бр.29/май-юли 2007


 

 

 

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ

ПЛОВДИВ - 2007

   

 

От 15 до 16 юни в Пловдив се проведе Международна конференция на младите учени Пловдив-2007, организиратна от Съюза на учените в българия - клон Пловдив и неговата младежка секция. Конференцията беше осъществена под патронажа на кмета на Пловдив д-р Иван Чомаков.

Конференцията беше открита на 15 юни сутринта в Дома на учените в Старинен Пловдив от председателя на СУБ-Пловдив доц. д-р Симеон Василев. На пленарното заседание, състояло се същата сутрин, прозвучаха доклади на проф. дфн Диана Иванова от ПУ "Св. Паисий Хилендарски" ("Между "своето" и "чуждото" или за европейските пътища в усвояването на знанието през Блгарското възраждане"), член-кор. проф. дтн Чавдар Руменин от ИУСИ-БАН ("Иновациите и българският път към Европа") и проф. Антоан Вайс от Университета на Фрайбург - Швейцария ("Елементарните частици в огледалото на пространството и времето - нарушение на дискретните симетрии").

След обяда на същия ден започнаха заседанията по секции. Секциите бяха общо десет на брой, покриваха широк спектър научни дисциплини, разпределени в три основни научни направления, както следва:

- направление "Технически и природни науки", включващо секциите "Математика, информатика, моделиране и технологии" и "Естествени науки";

- направление "Медицински и аграрни науки", включващо пет секции: "Стоматология", "Вариа", "Психомедицина", "Неврология" и "Аграрни науки";

- направление "Хуманитарни и обществени науки", в което бяха включени секциите "Езикознание, литературознание, изкуство и религия", "Икономика и мениджмънт" и "Педагогика, психология, социология".

След награждаването на отличените разработки и официалното закриване на конференцията на следващия ден участниците имаха възможността да чуят органов концерт в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство (АМТИИ), както и да участват в екскурзия до Бачковския манастир и Асеновата крепост.

 

 

 
     

    

 


Публикувано в  на: 29.07.2007.

Бр.29/май-юли 2007