Бр.11 /ноември 2004


        100 години от рождението на Светослав Рьорих

            Настоящата 2004 година е юбилейна за семейство Рьорих. На 9 октомври се навършиха 130 години от рождението на Николай Рьорих (1874-1947), на 12 февруари се навършиха 125 години от рождението на Елена Рьорих (1879-1955), а на 23 октомври - 100 години от рождението на техния по-малък син Светослав Рьорих (1904-1993). Последният юбилей беше отбелязан особено тържествено. В Индия, където беше създадена специална държавна комисия за празнуването на юбилея, официалните тържества започнаха още на 23 октомври 2003 година. От индийското правителство бяха отпуснати средства за възстанонянането на имението на семейство Рьорих в долината Кулу (понастоящем музей на Николай Рьорих) и на имението на Светослав Рьорих в Бангалор. По случай годишнината е издадена пощенска марка.

        В Русия център на честванията стана Международният център-музей "Рьорих" (МЦР) в Москва, учреден през 1989 година от Светослав Рьорих. На 9 и 10 октомври МЦР организира международна конференция, посветена на юбилеите, на която присъстваха учени от много държави, включително и България. Издадени бяха редица нови книги от и за Светослав Рьорих, сред които и биографията му от П.Ф.Беликов. За МЦР годината беше знаменателна и с още една годишнина - навършиха се 15 години от основаването на самия център-музей. В много градове на Русия и ОНД през 2004 година бяха проведени юбилейни изложби на картини на Н.К.Рьорих и С.Н.Рьорих. Бяха издадени юбилейна монета и юбилейна пощенска марка по случай 100-годишинината на С.Н.Рьорих. За съжаление и през юблиейната година остана нерешен въпросът с 288 картини на Николай Рьорих и Светослав Рьорих, завещани от С.Н.Рьорих на учредения от него Международен център-музей и до момента незаконно задържани от Музея на Изтока в Москва.

            Множество музеи по целия свят, в чиито хранилища има колекции от картини на Н.К.Рьорих и С.Н.Рьорих, изложиха притежанията си на временни изложби, в това число и Националната галерия за чуждестранно изкуство у нас.

 


Публикувано в  на: 04.11.2004.

Бр.11 /ноември 2004