Страница, посветена на живота и творчеството на Елена Петровна Блаватска (1831-1891)


Елена Блаватска (1831-1891)

Основни дати от живота на Е.П.Блаватска

Библиографски указател на книгите и статиите от и за Елена Блаватска на български език

Емблемата на Теософското Общество с девиза "Няма религия по-високо от истината"

Връзки към други сайтове:

Теософско общество в Адиар

Американско теософско общество

Теософията в Русия (неофициална страница)

Blavatsky.net

Събраните съчинения на Е.П.Блаватска под редакцията на Борис де Цирков на сайта на amazon.com

Списание  "Палитра" - интернет издание за изкуство, наука, философия и публицистика

 

За коментари по съдържанието на страницата пишете на адрес palitra2003@abv.bg

 

 

Елена Блаватска

Родена е в град Екатеринослав в южна Русия (днес гр. Днепропетровск, Украйна) на 12 август 1831 г. в семейството на вице-губернатора на Ереванска губерния Петър фон Ган и известната руска писателка Елена Фадеева.

От ранна възраст Елена се проявява като изключително дете с разннообразни дарби и необикновен характер. Не понася светския живот и предпочита уединението сред природата.

Седемнадесетгодишна, Елена сключва брак с много по-възрастния от нея генерал генерал Блаватски, когото три месеца по-късно напуска и се отправя да пътешества в чужбина.

След като посещава Турция, Египет и Гърция, през 1851 г. Елена се озовава в Лондон, където среща човека, когото познава от виденията от детството – нейния Учител. Той и разказва за задачата, която и предстои да осъществи – да стане родоначалник на ново духовно движение, което да разкрие на западния свят редица истини от източната философска традиция и което да заработи за благото на човечеството, без оглед различията на раси, народности и вероизповедания.

Същата година Елена започва цикъл от продължителни пътувания. Пътят и минава през САЩ, Южна Америка, Африка, Индия, Япония... На два пъти, през 1855 и 1868 г. Блаватска успява да проникне в Тибет, където получава от своя Учител знанията, които ще са и необходими, за да осъществи мисията си.

През 1875 г. в Ню Йорк Блаватска заедно с американския полковник Хенри Олкът основава Теософското Общество, основните цели на което са:

 

1. Да сформира ядрото на всемирното Братство на човечеството без разлика на раса, народност, пол, каста или цвят на кожата.

2. Да поощрява изучаването на сравнителната религия, философията и науката.

3. Да изследва неизвестните природни закони и скритите сили в човека.

 

През 1877 г. Блаватска издава своя първи монументален труд “Разбулената Изида”, в който разглежда историята, разпространението и развитието на тайното знание през вековете.

През 1879 г. Блаватска и Олкът пренасят щаб-квартирата на Теософското Общество в Адиар, Индия. Започва издаването на списание The Theosophist. По това време организацията стремително печели привърженици по цял свят, сред всички слоеве на обществото. В Индия със съдействието на Блаватска двама високопоставени англичани започват кореспонденция с Учителите, които се грижат за Т.О. Един от тях – А.П.Синет, впоследствие написва книга въз основа на тази кореспонденция.

Постигнатите от теософите успехи обаче бързо им спечелват множество врагове. Сред тях са както подозрителните към чужденци колониални власти, така и йезуитските и протестантски мисионери в Индия, които не могат да простят на Блаватска това, че тя успява да възвърне на индийците уважението към тяхната собствена религия и култура. През 1884 г. мисионерите подемат мощна клеветническа кампания срещу Блаватска и Т.О. в печата, към която през 1885 г. се присъединява и Обществото за психични изследвания в Лондон, което обявява Блаватска за измамница (по-късно същото това Общество се отказва от тези си изводи).

Злобните нападки подкопават здравето на Елена Петровна, тя се преселва в Европа, където през 1888 г. издава най-важния си труд “Тайната доктрина” – книга за произхода и еволюцията на Вселената и човечеството. През 1889 г. излизат нейните книги “Ключът към теософията” и “Гласът на Безмълвието”.

Блаватска завършва земния си път на 8 май 1891 г. в Лондон. Вече повече от век нейното творчество и нейният жизнен път продължават да вълнуват мислещите хора по света. Издадени са десетки нейни биографии. И днес Т.О. съществува и развива дейност в десетки страни. А 1991 година беше обявена от ЮНЕСКО за международна година на Блаватска.

 

Литература:

Желиховская, Вера.  Радда-бай (правда о Блаватской). Новосибирск. 1993.

Райнов, Богомил. Тайното учение. София. Петекс. 1991.

 

   

Страницата е създадена на 12 август 2004 г.,

в деня на 173-годишнината от рождението на Елена Блаватска.

(с) списание "Палитра"