НОВИ КНИГИ

Бр.6 /април 2004


Ориген от Александрия

ЗА НАЧАЛАТА

Книга Първа

Иван Спиров, София, 2003

          "Като учен, Ориген заема изключително положение между християнските писатели, не само от своето време, но и от послешните векове. Благодарение на редките си природни дарби и упорит труд, той придобил такива обширни познания в разните области на науката и живота, че стоял с цял ръст по-високо от съвременните нему учени, и се считал за чудо по ученост за своето време. Той бил не само християнски мислител и философ, но и учен в най-широк смисъл на думата. Нито един от църковните учители от първите три века не е проявил в такава широта богословско знание във всичките му разнообразни отрасли, както това сторил Ориген, и заедно с това никой от тях не е написал толкова съчинения, колкото е написал той. За своята необикновена сила и енергия в научната си дейност, той бил наречен Адамант, т.е. твърд като елмаз. Според свидетелството на древните той бил написал около 6000 съчинения".

П.Малицки, "История на християнската Църква"

            "Цялата източна традиция е немислима без делото на Ориген, без неговата екзегеза, без неговата тринитарна, космогонична, антропологична и есхатологична спекулация. Делото на Ориген ще бъде активно усвоявано, преодолявано, отхвърляно, осъждано, а интензивността и резултатността на тези процеси до голяма степен ще гарантират високата изходна база на византийското спекулативно богомислие."

Георги Каприев

   

 

 

 


Публикувано в  на: 17.04.2004.

Бр.6 /април 2004