ФИЛОСОФСКО ЧЕТИВО

Бр.6 /април 2004


Елена Блаватска

Елементали - Карма

 

Ученикът: Разрешете де Ви задам още един въпрос: елементалите живи същества ли са?

 Мъдрецът: Не е толкова просто да се изрази идеята за строежа на елементалите; строго казано, те не са живи същества, доколкото думата "елементали обикновено се прилага към оня техен клас, който не притежава такова съществуване, каквото имат обикновените смъртни. Би било по-добре да се позаимстват от индийските книги такива термини като гандхарви, бхути, пишачи, деви и т.н. Много неща, които са добре известни за елементалите, не могат да бъдат зразени на обикновен език.

Ученик: Вие говорите за тяхната същност, която е способна да действа в четвъртото измерение на пространството?

Мъдрецът: Да, в известна степен. Да вземем например завързването на множество възелечета на безкрайна лента, - това, което често се случва на спиритични сеанси. Това може да направи само някой, който е запознат с повече от три измерения. Триизмерните същества не могат да правят това; и с твоите представи за материята е невъзможно да се проумее как може да се завърже такъв възел или как здрав пръстен може да премине през материята на друг такъв пръстен. Подобни неща могат да извършват само елементалите.

Ученикът: Нима те не принадлежат на един и същи клас?

Мъдрецът: Не. На всяко ниво на природата съществуват различни класове и подкласове, за много от които хората могат и никога да не разберат. И онези, които спадат към нашето ниво, никога не действат на друго ниво. Следва също така да помним, че тези нива, за които говорим, са взаимно проникващи.

Ученикът: Трябва ли да разбирам, че ясновиждащият и яснослушащият взаимодействат с някакъв определен клас или класове елементали или се намират под негово въздействие?

Мъдрецът: Ясновидецът може да види само онова, което се отнася към нивата, които той е достигнал в процеса на своето развитие или които са му били открити. А елементалите на тези нива показват на асновиждащия само такива картинки, които съответствмат на тяхното ниво. Друга част от изобразяваната идея или вещ може да остане на нивата, които още не са открити за ясновидеца. Затова само на малцина ясновиждащи се открива се открива цялата истина.

Ученикът: Съществува ли някаква връзка между Кармата на човека и елементалите?

Мъдрецът: Това е много важно. Светът на елементалите стана силен фактор в Кармата на човешката раса. Бидейки безсъзнателен, автоматичен и фотографичен, той се уподобява на човешкия род. По-рано, когато (както можем да твърдим) човекът още не е бил започнал да натрупва лоша карма, светът на елементалите е бил настроен по-дружелюбно към хората, доколокото не е получавал от тях неблагоприятни впечатления. Но когато човекът постепенно започнал да става все по-невежествен и все по-недружелюбен към самия себе си и към останалите създания, светът на елементалите започнал да придобива същия вид и да отвръща на човечеството със същото, така да се каже, да му заплаща според заслугите. Магарето, ако го блъснете, на свой ред ще ви блъсне. И човешкото същество, срещнало гняв или оскърбление, е склонно да отвърне със същото. По същият начин и елементалният свят, представлявайки безсъзнателна сила, реагира спрямо човечеството по точно същия начин, както човечеството се е държало спрямо него, независимо от това знаели ли са хората за тези закони или не. И в наши дни видът и дейността на света на елементалите представлява точно отражение и резултат от всички постъпки, мисли и желания на хората от най-древни времена. Бидейки безсъзнателен и действайки само в съответствие с естествените закони на своето съществуване, светът на елементалите представлява могъщ фактор в действието на Кармата. И докато човечеството не развива дружески чувства към цялото мироздание, елементалите няма да получат тласък към действия в полза на човечеството. Но веднага щом отделен човек или повече хора където и да било започнат да култивират братски чувства и любов към всичко съществуващо, елементалите на това място ще започнат да възприемат тези нови условия.

Ученикът: Какво може да се каже тогава за създаването на необичайни явления от посветените?

Мъдрецът: Създаването на  феномени е еднакво невъзможно както без помощта на елементалите, така и без да им се причинява безпокойство. Всяко явление води до огромен разход на енергия и съответно донася голямо смущение в света на елементалите, преминаващо границата, естествена за обикновения човешки живот. От това следва, че веднага след като необичайното явление е създадено, започва компенсиране на предизвиканото нарушение. Елементалите са силно възбудени и активно се придвижват в различни посоки. Те не са в състояние да въздействат на онези, които са защитени. Но те са способни или по скоро имат възможността да навлизат в полето на незащитени личности, особено на онези, които са заети с изучаването на окултизма. И тогава те стават действаща сила в концентрирането на Кармата на тези хора, често създавайки им неприятности, нещастия или бедствия, които в противен случай биха могли да се разпределят във времето така, че биха били сметнати за обикновени житейски превратности. С това се обяснява твърдението, че адептът няма да създаде каквото и да било явление, ако не вижда желание в съзнанието на друг нисш или висш адепт или ученик, защото тогава се установяват отношения на съчувствие, а също на мълчаливо одобрение на резултатите, които могат да последват. Това също помага да се разбере защо някои хора, които умеят да създават подобни явления, не прибягват до тях в онези случаи, когато, както ни се струва, те могат да донесат полза, а също защо такива неща като придобиване на пари, преместване на предмети на разстояние, влияние върхо умовете и така нататък, никога не се използват за достигане на земни цели, както естествено биха могли да предположат обикновените хора.

Ученикът: Благодаря Ви за наставленията.

Мъдрецът: Нека да достигнеш стъпалото на просветлението!

 

 

*        *        *

 

Ученикът: Има ли някаква причина, поради която Вие не ми давате по-детайлно обяснение на строежа на елементалите и техния начин на действие?

Мъдрецът: Да. Има много причини за това. Сред тях е и твоята неспособност, както и на мнозина твои съвременници, да разберат описанието на неща, които принадлежат към един непознат за вас свят и за който все още не ви достигат изразни средства. Ако пусна в ход тези описания, по-голямата част от тях ще изглеждат мъгляви и неразбираеми, а освен това би ви въвело в заблуждение вашето собствено лъжливо изтълкувание. Друга причина се състои в това, че ако строежът, сферата и начинът на действие на елементалите бъдат разкрити, ще се намерят някои умове, които скоро ще изяснят как да влизат във връзка с тези необичайни същества, което като резултат ще навреди както на обществото като цяло, така и на отделни личности.

Ученикът: Защо това е така? Нима е лошо да се увеличава сборът на човешките знания, дори отнасящи се до най-скритите области на природата, или може би самите елементали са лоши?

Мъдрецът: Да увеличаваме знанията за природните закони е мъдро, но винаги трябва да се спазват определени ограничения. Всичко един ден ще стане известно. Това, което хората вече са разбрали, е невъзможно да се скрие. Но в днешно време би било неразумно да им се дават по тяхна молба определени знания, които биха им навредили. Тези знания имат отношение към елементалите и засега все още могат да бъдат скрити от съвременните учени. Ако това знание засега може да бъде скрито от тях, нека бъде тъй, докато те и техните последователи остават такива, каквито са.

    Що се отнася до нравствените качества на елементалите, то те не притежанмват такива - сами по себе си те са безцветни (освен някои класове) и просто приемат, така да се каже, оттенъка на личността, която ги използва.

Ученикът: В такъв случай ще могат ли някога нашите учени да използват тези същества и ако да, то по какъв начин? Ще бъде ли това използване достъпно само за добри хора?

Мъдрецът: Наближава часът, когато всичко това ще стане възможно. Но съвременните учени изобщо не са хората, които са достойни да получат тези знания. Те са само незначителни предшественици, които сеят семена и търсещи пипнешком. Те са твърде дребни, за да осъзнаят тези могъщи сили, и не са достатъчно мъдри, за да видят, че след множество векове, когато те самите ще бъдат забравени, техните методи в крайна сметка ще доведат до Черната магия.

Когато силите на елементалите бъдат използвани точно по същия начин, както сега електричеството и другите природни енергии, приспособени за най-различни цели, ще започне "война на небесата". И не само добри хора ще притежават способността да ги използват. В действителност този тип хора, които ние днес наричаме "добри", ще се окажат най-способни. Независимо от това обаче, злата воля щедро ще плаща на онези, които притежават такива сили и в крайна сметка Върховните Учители, които сега пазят това знание от децата, ще трябва да се включат в борбата. В резултат от това ще последва страшна война, в която, както винаги досега се е случвало, Учителите ще победят и изпълнителите на злата воля ще бъдат унищожени със същите оръдия и сили, които те са използвали за лични цели в продължение на дълги години напрегнат егоистичен живот. Но нека не се спираме върху това; засега това е само пророчество.

 Ученикът: Не бихте ли могли да ми дадете представа за това как се опазват от разгласяване тайните на елементалните нива? Занимават ли се онези пазители, за които Вие говорихте, с контролиране на елементалите и как става това? Виждат ли те опасност от разгласяване също и в случаите, когато дейността на елементалите е открита за наблюдателя?

Мъдрецът: Що се отнася до това дали те контролират елементалите или не, не си струва твърде много да се задълбочаваме в този въпрос. Докато хората не подозират каква сила предизвиква определени явления, няма необходимост от такъв контрол. Много по-просто е да се замъгли разумът на изследователя и да се доведе той до други резултати, често носещи материални облаги за него и за други хора, действайки в същото време като предпазител или превключвател, който насочва неговата енергия и устрем в други сфери.

Това става горе-долу по следния начин: да предположим, че определен брой обучени окултисти наблюдават различни части от света, където се осъществява нарастване на ментални енергии. Те мигновено виждат всеки разум, готов да намери ключа към елементарния свят. Освен това, подготвени елементали сами носят информация за подобни събития. След това с помощта на висше знание и заповед към този необичаен свят върху разума на изследователя се оказва въздействие във вид на различни картини. В един случай това може да бъде нова нравствена реформа, в друг - велико изобретение, и ефектът е, че умът на човека и цялото му време са заети с тази нова идея, която той наивно смята за своя собствена. И отново може лесно да се насочат мислите му по определен път, който да го отведе далеч от опасния ключ. И такива начини има много.

Ученикът: Може би си струва да се даде в ръцете на наистина добри, съзнателни хора, на онези, които сега правилно използват притежаваните от тях дарове, знание за елементалите и контрол над тях, за да бъдат използвани на страната на доброто?

Мъдрецът: Само Учителите могат да отсъдят на кого от добрите хора да предоставят тази власт и контрол. Не трябва да забравяме, че не можеш да бъдеш сигурен в дълбинните качества на онези, които наричаш "наистина добри и съзнателни хора". Постави ги в пламъка на ужасни изкушения, даващи такава власт и контрол и съм сигурен, че повечето от тях ще претърпят неуспех. Но на Учителите предварително са известни характерите на всички онези, които по различни пътища се приближават към познанието на тези сили и Те винаги решават да помогнат ли на такъв човек или да му попречат. Те не се стремят да направят известни тези сили и закони, но работят над това да установят правилното учение, думи и дела, за да могат характерите на хората и техните подбуди да понесат такива фундаментални изменения като приспособяването им към притежаване на власт в света на елементалите. И тази власт сега не остава без употлеба, както мажеш да заключиш, но винаги се използва от онези, които никога не грешат в правилното и приложение.

Ученикът: Има ли някакви примери, които да демонстрират как съвременните хора биха могли да използват тези необичайни енергии?

Мъдрецът: Eдин бегъл поглед към хората от западния свят, заети с луда гонитба за пари, мнозина от които биха направили всичко, за да ги получат, и към напрежението, приближаващо де до сблъсък, между работниците и техните работодатели, трябва да ти покаже, че която и класа да притежаваше властта над света на елементалите, тя би я насочила към достигането на целта, стояща пред нея в дадения момент. сега погледнете спиритуализма. В Ложата е установено, че огромен брой хора всекидневно търсят помощта на медиумите и техните "призраци" единствено по въпроси на бизнеса - да купуват ли стоки, да се занимават ли с добив на злато и сребро, да участват ли в лотария, да сключват ли нови търговски договори. Ние виждаме определен кръг лица, които следвайки съветите на елементални духове с измислени имена, вещаещи чрез медиуми, са придобили на ниска цена някакво рудодобивно предприятие; след това тези находища се продават с голяма изгода, понеже "духовете" са обещали руда. За нещастие на вложителите, техните очаквания не се оправдаха. И такива случаи се повтарят доста често.

    Има и друг пример. В голям американски град при пълно благоприятсване от страна на Карма някакъв човек спекулирал с акции, като се ръководел от подобен съвет. Той преуспял в това и след като щедро платил на медиума се върнал към онова, което се нарича радости от живота, без да даде ни най-малка част нито от самия себе си, нито от парите за помощ на човечеството.

    Тук не става въпрос за чест или за това дали трябва или не трябва да се правят пари. Това е изключително въпрос за това правилно ли е, целесъобразно ли ще бъде изведнъж да се дадат в ръцете на човечеството, неподготвено, нямащо алтруистична цел, една такава свръхестествена сила и естествено за това какъв ще бъде резултатът. Да вземем например скритите съкровища. В тайниците те са множество и много хора мечтаят да ги получат. За какво? За да удовлетворят своята жажда за наслаждения и за да оставят наследство на също толкова недостойни потомци. Ако те знаеха мантрите, въздействащи върху елементалите, които пазят съкровищата, те незабавно биха се възползвали от тях, с повод или без повод, при това единствена цел все едно ще бъдат парите.

Ученикът: Пазени ли са скритите съкровища от някакви видове елементали?.

Мъдрецът: Да, винаги, независимо от това ще бъдат ли те скоро открити или никога няма да бъдат намерени. Подбудите и мислите на онези, които крият или на онези, които губят, са тясно свързани с продължително скриване и последващо намиране на съкровището.

Ученикът: Какво се случва, когато бива скрита голяма сума пари, например такава като митичното съкровище на капитан Кид или когато бива изгубено голямо количество монети?

Мъдрецът: Около тях се събират елементали. Те знаят много различни начини да скрият нещо. С тази цел те дори въздействат на животни. Този клас елементали рядко, ако това изобщо се случва, се появяват на вашите  спиритични сеанси. С течение на времето силите на въздуха и водата продължават да им помагат и понякога те са способни дори да попречат на собственика да си възвърне скритото. Случва се и тъй, че след много години, когато те вече са изгубили властта си над съкровището, всичко наоколо се покрива с мъгла и да се намери нещо става невъзможно. 

Ученикът: Това отчасти обяснява защо има толкова много неуспехи при търсенията на скрити съкровища. Но как стоят нещата с Учителите - могат ли тези тайнствени стражи да им попречат?

Мъдрецът: На тях - не. Огромно количество злато, скрито в земята и в океана, винаги е на тяхно разположение. Те могат, когато необходимостта го изисква, да получат такива суми пари, към които нито едно живо същество, нито потомците на когото и да било да нямат ни най-малки претенции, суми, които биха уплашили и най-големия от вашите ловци на пари. Те трябва само да дадат заповед на елементалите, пазещи съкровището, за да го получат. Това е скритият смисъл на приказката за лампата на Аладин, в която има повече истина, отколкото ти се струва.

 Ученикът: Тогава каква е ползата да се опитваме подобно на алхимиците да създаваме злато? Ако съществуват безбройни съкровища, които могат лесно да бъдат намерени, въздействайки на техните пазачи, изучаването на трансмутацията на металите изглежда безполезно харчене на време и пари.

Мъдрецът: Трансмутацията, за която са говорили истинските алхимици, е промяната на основния сплав на човешката природа. В същото време е възможно и истинско превръщане на оловото в злато. И мнозина последователи на алхимиците, също както и на чистия по душа Якоб Бьоме, увлечени от блясъка на богатството, страстно са се стремили да извършат материално превръщане. Но както вече ти показах, на Посветения не му е нужна трансмутация. Историите за разни хора, които уж били получили злато от неблагородни метали за различни европейски владетели, са плод на невярно тълкуване. Ту тук, ту там са се появявали Посветени, носещи различни имена, и в случай на определена необходимост са снабдявали или самите те са ползвали големи парични суми. Но това не е било резултат на алхимическото изкуство, това са били просто древни съкровища, доставени им от елементалите, намиращи се на служба при тях или в служба на Ложата. Може би Раймонд Лулий и Роберт Флъд са били такива хора, но тук аз ще се въздържа от изказване, тъй като не мога да претендирам, че ги познавам. 

 Ученикът: Благодаря ви за наставленията.

Мъдрецът: Нека да достигтеш стъпалото на просветлението.

 

 


(с) Бойко Златев, превод. Публикувано в  на: 17.04.2004.

Бр.6 /април 2004