НОВИНИ

Брой II-2013 (50) 

 

ИЗЛОЖБА "РУСКИ КОСМИСТИ ОТ ХХ-ХХI ВЕК" В МОСКВА

 

 

 

На 8 октомври 2013 г. в Музея "Н. К. Рьорих" на Международния Център Рьорих (МЦР) се състоя тържественото откриване на изложбата "Руските космисти на XX-XXI век". Експозицията предшестваше голямата програма на Международната научно-обществена конференция "Проблемите на руския космизъм". 

С приветствено слово към събралите се обърна заместника на генералния директор на Музея "Н. К. Рьорих" Н. Н. Черкашина. Тя напомни за това, как преди 15 години, през 1998г., се е състояла първата изложба на художници-космисти, която се е наричала "Надземните светове на земните художници". Тази изложба е била насрочена за откриването на конференцията "Изкуството като способ на познанието". Символичното, е че и изложбата, и конференцията се проведоха под Знамето на Мира, издигнато от Людмила Василиевна Шапошникова.

 На картините, които носеха енергетиката на Космоса, беше представен новият свят, който е недостъпен за обикновено наблюдение. Людмила Василиевна отбеляза: "Невидимите светове пронизват нашето плътно пространство и образуват заедно с последното едно енергетическо цяло.  Взаимодействието на плътния свят със световете с друго състояние на материята образува съдържанието на енергоинформационния обмен, който протича в Космоса. Нито едно явление от нашия живот не може да бъде правилно разглеждано без връзката с това взаимодействие, нито една организация на нашето Битие не може пълноценно да съществува без осъзнаването на Инобитието от нас ".

Оттогава в залите на Музея "Н. К. Рьорих" протекоха около стотици подобни изложби. Днес тук се намира най-голямата в света колекция от уникални произведения. Музейният фонд попълниха повече от 900 картини на художници-космисти, които са живели и творили в различно време, но всичките те стават продължители на руските духовни традиции. Художниците възпяват хармонията на далечния и земния свят, преобразуват със своето творчество реалността и способстват за формирането на новото космическо  мислене.

 Старшият научен сътрудник на Обединения Научен Център по проблемите на космическото мислене (ОНЦКМ), кандидат на философските науки В. Г. Соколов разказа за изкуството, като способ за познание на света: "Художниците носят тази вест, която ни изпраща одухотворения Космос". В многоаспектното пространство на съвременното художествено творчество все по-голямо значение придобива направлението, което получава в края на XIX началото на XX век наименованието "космизъм". Неговите представители са носили знанието за неразривната връзка между земните процеси и ритмите на одухотвореното творческо начало на Мирозданието, за духовната революция и неизбежността на еволюционните промени, за новия космически мироглед. Аспектите на този мироглед се разкриват в творчеството на художниците-космисти. Сред тях е М. К. Чурльонис, Н. К. Рьорих, П. С. Уткин, К. Ф. Юон, членовете на художественото обединение "Амаравела" - П. П. Фатеев, В. Н. Пшесецкая, А. П. Сардан, С. И. Шиголев, Б. А. Смирнов-Русецки, В. Т. Черноволенко и много други. Тяхната неоценима заслуга се състои в това, че, въпреки жестоката съпротива на външния свят и изключително тежките изпитания от първите десетилетия на ХХ век, те успяват не само да въплътят идеите на Новия свят, Новия човек и Новата красота, но и със своето жертвено творчество проправят пътя за  бъдещите творци.

 Редакторът на издателския отдел О. Е. Цветкова представи пред събралите се подготвения от МЦР и издаден специално за изложбата каталог с картини на художниците космисти.

 Художникът Евгений Василиевич Путря, който пристигна заедно със съпругата си от Полтава, сподели спомените си за последния месец  от живота на своята дъщеря, художничката Саша Путря. Той разказ за това, как тя е изрязала от варак звезди и е мечтаела да оформи като звездно небе тавана на своята стая, обозначавайки  съзвездията на своите любими роднини: "Тя чувстваше Космоса и ни предаваше неговата енергия. Тя не е вече с нас 23 години, но тя идва при нас във сънищата, - и винаги на фона на звезди".

 Теми на рисунките на младата художничка Саша Путря стават приказни сюжети, света на животните и космоса. Нея я привлича културата на Индия, която тя обиква с цялото си сърце. Принцове, крале, доблестни и справедливи рицари изпълват нейното творчество, и през тези приказни образи прозира красотата на надземния свят.

 Майката на художничката Люба Талимонова - Нила Лионтиевна Талимонова разказа за дълбоката любов на своята дъщеря към родината, към историята, която се проявява в нейните стихове и рисунки. За тях са казвали: "Странно, приказно, фантастично пътешествие във Вечността".  Космонавти са вземали със себе си рисунките й по време на полет. Люба от детските си години е вярвала в това, че в дълбоката древност връзката на човека с Космоса е била интензивна и активна. Тя е написала: 

 

Аз съм вечен странник, скитащ пилигрим.

Къде е моето място?

Навсякъде и никъде.

То е там, за където мечтая,

В страната, в която се лети леко.

Но къде има такава страна?

Тя е в мен, винаги с мен,

И аз странствам по нейните звездни пътеки.

 

Членът на Съюза на художниците на Руската федерация Лола Лонли изрази благодарност на Музея "Н. К. Рьорих" и лично на Людмила Василиевна Шапошникова за подкрепата, която й дава сили да твори. Тя донесе в дар на музея триптиха "Създател".

 Членът на Творческия съюз на художниците на Русия и член на Професионално-творческия съюз на художниците и графиците към Международната федерация на художниците при ЮНЕСКО Нина Георгиевна Волкова сподели с аудиторията своите наблюдения за това, как възникват космическите в процеса на творчеството: "Художникът пропуска през себе си огромни обеми от информация затова, за да начертае със земни бои космическата красота на битието".

 Членът на националния съюз на художниците на Украйна и член на Международния художествен фонд (Москва) скулпторът Алексей Дмитриевич отбеляза особената атмосфера на музея: "В тези стени е лесно да се говори за космизъм, за световете, в които мисълта придобива форма... От Жива Етика ние знаем за важното значение на кристализацията на космическия огън - чрез слово, звук, образ . Аз вярвам в това, че творчеството  и красотата са способни да направят хората по-добри

 Програмата на вечерта завърши с концерт на лауреата на международни конкурси Иля Шмуклер, който изпълни произведения на А. Скрябин.

 

По материали от руския сайт museum.ru

www.museum.ru/N51238

 

 

 

 

  

 


© Дияна Златева, превод. Публикувано в  на: 29.11.2013.

Брой II-2013 (50)