АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Бр.4 /февруари 2004


Наследството на Рьорих е заплашено от унищожение

      До Президента на Руската Федерация В.В.Путин в навечерието на 100-годишния юбилей на Светослав Николаевич Рьорих

           

     Уважаеми Владимир Владимирович!

     

     Настъпващата 2004 година е юбилейна (100 години) за един от изтъкнатите дейци на руската и световната култура Светослав Николаевич Рьорих, който заедно със своите родители – великия художник, философ, учен, пътешественик и обществен деец Н.К.Рьорих и изтъкнатия мислител Е.И.Рьорих прекара много години от своя живот в Индия. Светослав Николаевич беше един от онези, които създадоха здрав мост в пространството на руско-индийските културни отношения. Огромна заслуга на С.Н.Рьорих пред нова Русия е предаването и през 1990 г. на изключително богатото наследство на неговите родители и инициативата за създаването в Москва на Музей “Н.К.Рьорих” на основата на предаденото от него наследство.

     Сигурни сме, че Вие знаете с каква любов и грижа се отнасят в Индия към паметта на семейство Рьорих. Затова е напълно закономерно, че по време на руско-индийската среща на високо равнище в Индия през декември 2002 година в съвместно заявление беше отбелязана “важността на запазването и поддържането на уникалното художествено и културно наследство на семейство Рьорих, което има непреходно значение за руско-индийската дружба.” В резултат от тази среща беше съставена “Програма за обмен в областта на културата, науката и образованието между правителството на Руската Федерация и правителството на република Индия за 2003-2005 гг.”, в която става дума за провеждане на съвместни мероприятия, “в частност, посветени на стогодишнината от рождението на С.Н.Рьорих”.

     Високите правителствени делегации на Индия обикновено идват в Музея “Н.К.Рьорих” в Москва, основател на който е С.Н.Рьорих. Така беше по време на посещението в нашата страна на министър-председателя на Индия Атал Бихари Ваджпаи. Така беше по време на визитата на министъра на външните работи на Индия Яшвант Сингх. Наистина, министър-председателят на Индия се отнася с огромно внимание към изтъкнатите наши съотечественици семейство Рьорих. Той е почетен попечител на Международния мемориален тръст “Рьорих” в Хималайската долина Кулу, където се намира имението на семейство Рьорих.

     Тържествата по случай стогодишния юбилей в Индия започнаха още на 23 октомври тази година, на неговия рожден ден. В Индия се уреждат изложби на С.Н.Рьорих, издават се книги за него, индийската преса е изпълнена със съобщения за протичащи в страната юбилейни тържества. За тази година е набелязано създаването в имението на Светослав Николаевич “Татагуни” близо до Бангалор на музей на негово име. Ще завърши организирането на дългоочаквания Дом-музей в Нагар (Кулу), ще бъдат издадени пощенски марки в чест на юбиляра. Юбилейните тържества ще продължат в Индия цяла година съгласно правителствената програма.

А какво ще се случи у нас, в родината на юбиляра, прославен със своето творчество и безкористно предал на родината си изключително богатото и ценно наследство на своите родители? В последно време ние неведнъж сме изпитвали чувство на срам от ставащото в Русия. Изпитваме го и сега.

През септември тази година заместник-председателят на Съвета на федерацията към Федералното събрание на РФ М.Е.Николаев се обърна към правителството на РФ с предложение да се организират в Русия юбилейни тържества в чест на изтъкнатия син на нашата страна С.Н.Рьорих. От правителството писмото беше предадено в Министерството на културата на РФ. Оттам, доколкото знаем, е последвал устен отговор, че юбилеят на С.Н.рьорих ще бъде отбелязан от два музея – Държавния музей на Изтока и Централния държавен театрален музей “А.А.Бахрушин”. Не е ли много? Цели два музея! При такава постановка на въпроса би могло да се мине и с един. Но това все още не е най-лошото. По инициатива на Министерството на културата през 1993 година (няколко месеца след смъртта на С.Н.Рьорих) беше издадено правителствено Постановление от 04.11.93 г. №1121, в което се предписваше сздаването на Държавен музей “Н.К.Рьорих”. Докато Светослав Николаевич искаше да се създаде обществен музей, подчиняването на който на Министерството на културата ,”а още повече на Музея на изкуствата на народите на Изтока би довело, по мое мнение, до неоправдано стесняване на задачите и възможностите на центъра. Центърът трябва според мен да притежава значителна независимост, гъвкавост, възможност да функционира над ведомствените бариери”.  Според това постановление паметникът на архитектурата от ХVІІ-ХІХ век - имението на Лопухини, където се помещават Международният център “Рьорих” и Музеят “Н.К.Рьорих” и което беше избрано от самия Светослав Николаевич, преминаваше към Музея на Изтока. Но Международният център "Рьорих" се запази, реставрира имението без стотинка държавни средства и го превърна в голям и популярен културен център. 288 платна на Н.К.Рьорих и С.Н.Рьорих, които Светослав Николаевич донесе през 1974 година за стогодишнината на своя баща и остави на попечението на Министерството на кулутурата, а след това през 1990 година включи в своето дарение, и досега не са предадени на Музея “Н.К.Рьорих”. През 1992 година С.Н.Рьорих в свое писмо до Президента на РФ Б.Н.Елцин пише: "Сега тази изложба е незаконно задържана от Музея на изкуствата на народите на Изтока. Много Ви моля да съдействате за предаването й на Международния център “Рьорих”.”

Сметната палата на РФ, която се занимаваше с въпроса за правилното съхраняване на тези картини в музея на Изтока, не обърна внимание на това, че редица картини, фигуриращи в дарението на Рьорих, отсъстват от списъците на Музея на Изтока. Незаконно е било и вземането на тези картини на отчет в Държавния музеен фонд без документи, определящи правото на собственост на Министерството на културата върху тези картини. Всичко това може да се нарече своеобразна подготовка за юбилейните тържества, които без съмнение ще протекат под странен лозунг: Международният център “Рьорих” и музеят “Н.К.Рьорих”, създадени от Светослав Николаевич, не трябва да съществуват. Колекцията  картини на  Н. К. и С.Н. Рьорих, която С.Н.Рьорих помоли да бъде върната, така и си остана във владение на Министерството на културата. Нападките на последното срещу Международния център “Рьорих” особено се засилиха през тази година и през следващата могат да придобият още по-голям размах. Министерството на културата на РФ подаде до надзорната инстанция на Московския градски съд жалба срещу решението на Хамовническия съд за законното приемане от Международния център “Рьорих” на наследството на семейство Рьорих. В Държаваната Дума има питания чрез малкосведущи депутати: защо не е изпълнено постановлението на правителството от 04.11.93 г. В генералната прокуратура на РФ съмнителни лица отправят заявления по адрес на Международния център “Рьорих”, че той уж е разграбил наследството на Рьорих. Този списък може да бъде удължен, но ние не мислим, че трябва да го правим. 2004 година заплашва да стане година на тотално нарушаване на волята на покойния дарител С.Н.Рьорих, а може би и край на музея, създаден по негова инициатива.

     За пълнота на картината, която показва доколко правителството на РФ е безучастно към съдбата на художественото и културното наследство на семейство Рьорих, е необходимо да се каже и това, че в последно време потоци от клевета срещу Николай Константинович Рьорих и други членове на това велико семейство запълниха колоните на вестниците и екраните на телевизорите. Ние много се надяваме, уважаеми Владимир Владимирович, че в предверието на вашата официална визита в Индия през юбилейната за С.Н.Рьорих година Вие ще кажете своята тежка дума, ще съдействате за създаването на солидна комисия на съответното ниво за отпразнуването на стогодишния юбилей на Светослав Николаевич Рьорих и най-накрая ще спрете беззаконието от страна на Министерството на културата и други чиновници от правителството на РФ по отношение изпълнението на волята и завещанието на последния представител на великото семейство наши съотечественици – Светослав Николаевич Рьорих.

     Ще Ви бъдем много благодарни, ако едно такова съдействие от Ваша страна помогне на рожбата на Светослав Николаевич в Русия – Международния център “Рьорих” и неговия Музей “Н.К.Рьорих” да работят спокойно и да се развиват така, както е завещал техният основател. Уверени сме, че именно Международният център “Рьорих” ще е щастлив да окаже всяко необходимо съдействие в достойното провеждане на юбилейните тържества в чест на изтъкнатия син на Русия и именит гражданин на Индия Светослав Николаевич Рьорих.

     С уважение и надежда:

     Председател на  Попечителския Съвет на  Международния Център “Рьорих”, президент на Международната асоциация на фондовете на мира А. Е. Карпов

     Членове на Попечителския съвет:

     Президент на Руската академия за естествени науки, академик О. Л. Кузнецов

     Ректор на Московската държавна юридическа академия, академик на РАН. Заслужил деятел на науката на РФ О. Е. Кутафин

     Вице-президент на Руския фонд на културата А. Е. Титков

     Президент на Академията на руското изкуство, член на Съвета при Президента на РФ по култура и изкуство Н. А. Петров

     Президент на Международния хуманитарен фонд "Знание", академик на РАН К. В. Фролов

     Президент Руската художествена академия, академик на Грузинската академия на науките 3.К. Церетели

 

 


Публикувано в  на: 05.02.2004 г.

Бр.4 /февруари 2004