Брой IV-2012/I-2013 (48-49) 

ЗНАМЕТО НА МИРА В ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ООН В ЖЕНЕВА

 

 

 На 12 юни 2013 година в Двореца на Нациите в Представителството на ООН в Женева тържествено бе открита изложбата "Пактът Рьорих. История и съвременност", посветена на международния Договор "За защита на художествените и научни учреждения и исторически паметници", който остава в историята като Пакта Рьорих, увековечавайки името на неговия автор - известният руски художник, мислител, хуманист и обществен деец Николай Рьорих. Изложбата е организирана от Международния Център "Рьорих" съвместно с Комитета за съхраняване на наследството на Рьорих и Постоянното представителство на Руската Федерация при Представителството на ООН и други международни организации в Женева с подкрепата на Министерството на външните работи на РФ. На изложбата са представени около 200 експоната. В състава на експозицията влизат материали, разказващи за създаването на Пакта Рьорих, уникални фотографии, изключително ценни архивни документи от фондовете на Международния Център "Рьорих", а също така репродукции върху платно на картини на Н. К. Рьорих. Част от експозицията е посветена на дейността на Ю. М. Воронцов, изтъкнат дипломат, борец за мир и култура, който  през последните седем години от живота си като Президент на Международния Център "Рьорих", внесе голям принос в популяризацията на идеите на Пакта Рьорих.

           

Централно място на таблата, разположени във фоайето на едно от най-оживените здания на комплекса, корпус "Е", където традиционно се провеждат най-важните конференции, заемат копията на картините на художника, които са свързани с Пакта Рьорих. Тези картини са били специално нарисувани от художника по случай Международните конференции (1931, 1932, 1933 години), които са предшествали приемането на Пакта Рьорих. На много от тях, например, на картината "Мадона Орифлама" (1932г.) е изобразено символизиращото Пакта Знаме на Мира - бяло платнище с червена окръжност и вписани в нея три червени кръга.

На изложбата също така са представени съвременни фотографии. Снимките демонстрират, че основните принципи, заложени в Пакта Рьорих, който след две години ще стане на  осемдесет години, грубо се нарушават и до днес. В съвременният свят Пакта Рьорих както никога съхранява своята актуалност. Културното наследство все по-често става излизаща на първо място мишена по време на въоръжените стълкновения, религиозните и етнически междуособици. Достатъчно е да си спомним за уникалната статуя на Бамиамския Буда, унищожена от афганистанските муджехидини, за разрушените древни църкви в Косово, за разграбването на Националния музей в Багдад, за разрушения от ислямистите през 2012 година изключително древен мавзолей на Сиди Махмуд в Тимбукту на север от Мали, за изтрития от лицето на земята средновековен град Алепо в хода на военния конфликт в Сирия. И този списък може да бъде продължен...

Изложбата "Пактът Рьорих. История и съвременност" напомня за необходимостта да се обединят усилията  на световната общественост в името на съхраняването и защитата на културното наследство на човечеството, което е основа на неговия живот в съвременния свят и на неговото по нататъшно еволюционно развитие.

Самият Николай Константинович е писал: "Няма да се уморим да твърдим, че освен държавно признание, е необходимо дейно участие на обществеността. Културните ценности украсяват и възвишават целия живот  от мало до голямо. И затова по отношение на тях действена грижа  трябва да бъде проявена от всички." Само обществото като цяло може реално да направи нещо за културата, защото то, а не властимащите, се явяват нейни носители, то а не държавните чиновници, може реално да организира защитата на културата. "Самата култура, бидейки пространство на свободното творчество, има обществени и народни корени. Културата се създава от обществото и за обществото. " Освен правителствените разпореждания, именно общественото мнение се явява пръв пазител на националните съкровища, които имат световно значение."

           

Изказвайки се по време на откриването на изложбата, Генералният директор на Европейското Представителство на ООН в Женева Касимжомарт Токаев нарича изложбата, а също и самото подписване на Пакта Рьорих, уникално събитие. - "То е уникално в този смисъл, че философският мироглед на Николай Рьорих е бил облечен в юридическа форма, и това е изключително рядък случай в историята на човечеството и международните отношения..." Генералният директор на Европейското Представителство на ООН в Женева Касимжомарт Токаев също така е изразил задоволството си, че изложбата разпространява и обяснява идеите и философските концепции на Николай  Рьорих. И в това, по мнението на Токаев, е голямата заслуга на Международният Център   " Рьорих", асоцииран член към Департамента за обществена информация на ООН, който в продължение на много години осъществява огромна работа по популяризацията на миротворческите идеи на Николай Рьорих по света.

Президентът на МЦР предаде в дар  на Европейското Представителство на ООН отличителния флаг на Пакта Рьорих - Знамето на Мира, а на Библиотеката на Двореца на Нациите - редки издания, редица документи, свързани с историята на Пакта Рьорих, а също така книги, издадени от МЦР.

В Женева изложбата продължи до 16 юни. Паралелно подобни подвижни експозиции са открити и в други страни. В началото на май  подобна изложба бе организирана в столицата на Аржентина - Буенос

Айрес. Планира се откриването на такива експозиции в Уругвай, Перу, Чили, Бразилия, а така също в Германия, Испания, Индия, Китай, Монголия, Япония.
 

 По материали от руския печат

Снимки: портал museum.ru (Русия) 

 

 

 

 

  

 


Публикувано в  на: 17.08.2013.

Брой IV-2012/I-2013 (48-49)