Брой IV-2012/I-2013 (48-49) 

 

ЗНАМЕТО НА МИРА НА НИКОЛАЙ РЬОРИХ

НАД ЛАТИНСКА АМЕРИКА

 

 

 

Изложба «Пактът Рьорих. История и съвременност» в Аржентина

Изложба, посветена на културното и идейно наследство на художника, писателя и философа Николай Константинович  Рьорих, беше открита на 6 май в Буенос Айрес в зданието на Сената на Аржентина.  В Сената изложбата продължи до 9 май, а от 13 до 17 май беше показвана в Законодателното Събрание на Буенос-Айрес.  За широката публика експозицията беше открита в музея Бернаскони от 20 до 30 май.

Изложбата «Пактът Рьорих. История и съвременност» в Сената на Аржентина.

Организатор на изложбата е Международния Център “Рьорих”  съвместно с Международния комитет за съхраняване на наследството на семейство Рьорих при подкрепата на министерството на външните работи на Руската Федерация и ЮНЕСКО,  а така също и министерството на външните работи на Аржентина, Сената на Аржентина, Законодателното Събрание на Буенос Айрес. Финансирането на проекта осъществява Благотворителния Фонд “Елена Ивановна Рьорих”. Съорганизатор на изложбата е аржентинската неправителствена организация “Хиляда хилядолетия мир”. Помощ в реализацията на изложбения проект оказват Посолството на РФ в Аржентина и Руският център за наука, култура и информация в Буенос Айрес. 

Президентът на Международния център "Рьорих" А. В. Постников връчва Знамето на Мира на аржентинския сенатор Самуел Кабанчик като дар за Националния Конгрес на Аржентина.

Изтъкнатият руски художник, учен, мислител, обществен деец, миротворец – Николай Рьорих внесе огромен принос за развитието на световната култура. Едно от главните негови достижения е създаването на Договора за защита на художествените и научни учреждения и исторически паметници, принципите на който се превърнаха в основа на международното хуманитарно право в  областта на опазването на културните ценности. Подписването на Пакта Рьорих се превръща в едно от най-важните събития на ХХ век в областта на международната защита на културното наследство на човечеството. Пактът Рьорих беше подписан във Вашингтон на 15 април 1935 година от представителите на двадесет и една държави от Панамериканския Съюз, включително и САЩ.

По време на подписването на Пакта в Овалния кабинет на Белия Дом Президентът на САЩ Франклин Делано Рузвелт казва следното: “Предлагайки този Пакт за подписването му от народите на целия свят, ние се стремим към световното прилагане на един от най-важните принципи за съхраняване на съвременната цивилизация. Този договор съдържа в себе си духовно значение много по-дълбоко, отколкото е изразено в самия текст.”

В експозицията на изложбата “Пактът Рьорих. История и съвременност” влезе обширен материал за историята на създаването на Пакта Рьорих.  Ще бъдат представени картини, репродукции, уникални фотографии, изключително богат документален материал, илюстриращ реализацията на инициативата на великия руски хуманист Николай Рьорих, който успя да обедини световната общественост на своето време и да създаде международно движение в името на съхраняването на Културата за бъдещите поколения.

Пактът Рьорих подготвя почвата и принципната основа за създаването на ключовите инструменти на ЮНЕСКО в сферата на международното хуманитарно право, насочени към защитата на културното наследство на човечеството както в мирно време, така и по време на въоръжен конфликт. Неговите принципи са в основата на Хагската конвенция от 1954 година за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт.

Николай Рьорих е бил уверен, че без съхраняването и развитието на културата, без обръщането на човека към нейните извори по-нататъшната еволюция на човечеството е невъзможна. Той е бил уверен, че само чрез разширяването на пространството на културата, ние ще успеем да ограничим възможността за възникване на въоръжени конфликти. “Там, където е Културата, - пише Николай Рьорих, - там е и мирът”.

Портал museum.ru (Русия)

 

 

 

 

  

 


Публикувано в  на: 30.06.2013.

Брой IV-2012/I-2013 (48-49)