Брой IV-2012/I-2013 (48-49) 

 

АРЖЕНТИНА ИЗДИГА ЗНАМЕТО НА МИРА

 

 

Знамето на Мира – този всепобеждаващ  злото символ, е призвано да обедини човечеството  около основите на човешката еволюция – Мира, Красотата, Знанието и Изкуството. Продължавайки традициите от 1935 година, когато всички американски държави официално се присъединяват към Пакта Рьорих за защита на паметниците на културата както в мирно време, така и по време на въоръжен конфликт, днес Аржентина отново твърдо издига Знамето на Мира. Конгресът на Аржентина прие закон, съгласно който ежегодно на 21 септември ще се отбелязва Международния ден на Мира. Предвижда се на този ден всички държавни институции, принадлежащи и към трите власти по цялата страна, както и всички образователни институции – училища и университети, независимо дали са държавни или частни, да развяват Знамето на Мира, предложено от Николай Рьорих. Законът предвижда също така университетите и училищата да включат тематиката за защитата на Мира  в своите учебни програми, а така също да организират мероприятия за отбелязването на Международния ден на Мира. Законът влезе в сила от началото на януари 2013 година  и е приет в изпълнение на две резолюции на ООН.

Днес в света се създават множество обществени организации, които придвижват идеите на Знамето на Мира и утвърждават неговото значение – да утвърди  значението на Мира в общественото съзнание  както и необходимостта от повсеместна защита на паметниците на културата. Ето какво пише най-големият аржентински всекидневник „Кларин“ от 4 януари 2013 година за Знамето на Мира: „Международния Комитет за Знамето на Мира (свързан с ООН), уточнява, че този символ си използва от времената на палеолита и се среща в керамиката на неолита. В Индия той е известен като Чинтамани – символ, на който се приписва силата да дарява щастие чрез мир. В Тибетската култура го познават като знак, който разсейва тъмнината. Кръстоносците са го носили на своите щитове, той също така е изобразен върху „Требника на святото погребение“ от 1130 година и е бил използван от много Папи в техния хералдически знак.

Символът на триъгълника от три кръга обкръжени от кръг – добавя Комитетът – „присъства почти във всички култури и религии и е уважаван от всички... По този начин се достига желаното единство в многообразието – реалност, която ние трябва да създаваме във всички области на нашия живот, ако искаме да постигнем стабилен мир“.

 

 

 

  

 


Публикувано в  на: 17.08.2013.

Брой IV-2012/I-2013 (48-49)