НОВИ КНИГИ

Бр. II - 2012 (46)


 

 

Вера Ганчева. Емануел Сведенборг - архитект на вечността. С., Университетско издателство "Св. Климент Охридски". 2012. 520 с.  

Тази книга представя за пръв път у нас живота и делото на Емануел Сведенборг (1688-1772), шведски учен и мистик, един от най-интересните мислители в историята не само на европейската, но и на световната духовност. Засега почти напълно непознат в България, Сведенборг е превеждан и четен в много страни, а произведенията му обогатяват не само с приносния характер на неговото учение за строежа на всемира, но също с поетичността и идейното богатство, които ги характеризират.

У нас не липсват знаци за възникнала потребност от досег с оригиналната теософска система на Емануел Сведенборг, съчетала естествознание и метафизика, емпиризъм и мистицизъм в забележителен синтез и стимулирала не само философски, но и творчески такива представители на световната култура от разни епохи като Гьоте, Блейк, Емерсън, Балзак, Достоевски, Бодлер, Стриндберг, Уитман, Йейтс, Борхес и още много други, не само писатели и поети, а и художници, архитекти, музиканти...

В своето изследване на Сведенборговото учение Вера Ганчева навлиза в същността му, за да разкрие причините за неговата общозначимост и идейно-естетическа приложимост, възможностите, които то предлага за специфично взаимодействие на митове и факти, на образното, фантастичното, конкретното, съдържащо се в символите и препредавано от тях в една съвкупност от всевъзможни връзки (Земно и небесно/духовно; делнична реалност и универсум; човек и всемир...). Пред читателя изпъква и необичайната личност на Емануел Сведенборг, наричан някога „Аристотел на Севера". Отдалечен от нас във времето, той се оказва изненадващо близък до търсенията и вълненията на хората днес.

 

 
     
 

 

 

  

 


Публикувано в  на: 19.07.2012.

Бр. II - 2012 (46)