НОВИ КНИГИ

Бр. II - 2012 (46)


 

 

Л. М. Гиндилис. Научное и метанаучное знание. Москва, Дельфис. 2012. 576 с.

Л. М. Гиндилис

Лев Миронович Гиндилис е астрофизик, член на Руската академия на космонавтиката "К. Е. Циолковски", заслужил научен сътрудник на Московския държавен университет "М. В. Ломоносов", автор на над 270 научни и научнопопулярни трудове, в това число капиталната монография "SETI: търсене на извънземен разум".

Областта на научните интереси на Лев Гиндилис обхваща астрофизиката, астробиологията, търсенето на разумен живот във Вселената, философски и методологични проблеми на науката.

Книгата "Научно и метанаучно знание" се състои от четири части. В първата част са включени очерци, в които се обсъждат въпросите за съотношението между живата Етика, науката, религията, космическото мислене, съотношението между научното и метанаучното знание. Във втората част са разгледани въпроси на космогонията, космологията, астрономията - от позициите на Живата Етика и космическото мислене.  В третата част са събрани очерци, посветени на проблема за живота и разума в структурата на мирозданието. И, накрая, в четвъртата част влизат очерци на различни теми, несвързани от обща идея. тук се обсъждат въпроси на демографията, проблемът за времето, труда на отец Павел Флоренски "Имагинерности в геометрията".

Книгата е написана с достъпен език, предназначена е за читатели, които се интересуват от естественонаучни и хуманитарни знания, от философски и духовни проблеми.

 

 
     
 

 

 

  

 


Публикувано в  на: 19.07.2012.

Бр. II - 2012 (46)