КУЛТУРЕН АФИШ

Бр. II - 2012 (46)


 

 

 

КАТО ПО СТРУНА НАД БЕЗДНАТА

Изложба на Николай Рьорих, посветена на 70-годишнината от рождението на Людмила Живкова

София, галерия "Credo Bonum", 19 юли – 31 август 2012

Ще попитат: “Как да преминем през живота? ”
Отговаряйте: “Като по струна над бездната –
красиво, внимателно и стремително”.

Учение Жива Етика. Листа от Градината на Мория. Книга първа (Зов). Послеслов.

 

С решение на ЦК на БКП от март 1978 г. е утвърдена “Дългосрочна комплексна програма за издигане ролята на изкуството и културата за хармоничното развитие на личността и обществото в етапа на изграждането на развитото социалистическо общество”. Програмата е инициирана от тогавашния председател на Комитета за изкуство и култура Людмила Живкова и се основава на издигането на няколко исторически личности, допринесли за развитието на културата, като модели за универсално и всестранно развит човек. Първият етап на това “комплексно мероприятие” е под името на руския художник, философ, изследовател и общественик Николай Рьорих.

Програмата “Рьорих” започва с изложба на художника в София, открита на 28 март 1978 в залите на Шипка 6, гостуване на неговия син Святослав Рьорих, монография на Богомил Райнов, международен симпозиум и т.н.

Политическото решение има своята предистория още от началото на 70-те години, когато Людмила Живкова установява връзка със семейство Рьорих, става последовател на тяхното философско учение Жива етика и усилено работи за създаване в България на център Николай Рьорих.

По този повод българската държава получава като дарение от Святослав Рьорих над 200 произведения от Хималайския цикъл на Николай Рьорих, които понастоящем се намират в колекцията на Националната галерия за чуждестранно изкуство. За изложбата сега са селектирани 20 от тях.

Как се свързват изкуството, философските възгледи и обществения принос на Рьорих с културната политика на социалистическа България от края на 70-те? Кои са ключовите понятия и посоки на развитие, възприети от идеологията, благодарение на необичайно прогресивните за периода схващания и решителността на Людмила Живкова? Това са някои от въпросите, на които тази експозиция ще се опита да отговори. Автентични документи, писма, публикации, текстове от Жива етика, цитати от Людмила Живкова, Николай Рьорих, Елена Рьорих и Святослав Рьорих, архивни фотографии и видео материали проследяват историята на събитията от края на 70-те, предлагайки интересна перспектива едновременно към глобалния принос на Рьорих и към живота на една от най-знаменателните и противоречиви личности в новата ни история Людмила Живкова.

Документалният материал в изложбата е разпределен така, че да разкрие именно сложните проекции на личното кредо върху обществената дейност, опирайки се върху биографичните пътища на един художник и един държавник.

В рамките на изложбата, на рождената дата на Людмила Живкова – 26 юли – в галерия Credo Bonum ще бъде организирана публична прожекция на документалния филм "Последните седем години от живота на Людмила Живкова", 2005, сценаристи Стефка Калева и Петя Тетевенска, режисьор Васа Ганчева, оператор Цветан Недков, времетраене 53 минути. 

Изложбата се организира със съдействието на Национална галерия за чуждестранно изкуство, Фондация „Людмила Живкова — Знаме на мира”, Българска национална филмотека, Българска национална телевизия и др.

 

 
     
 

 

 

  

 


Публикувано в  на: 19.07.2012.

Бр. II - 2012 (46)