МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ

Бр. III-IV - 2011 (44)


 

 

 

 ЖИВАТА ЕТИКА

КАТО ТВОРЧЕСКИ ИМПУЛС

НА КОСМИЧЕСКАТА ЕВОЛЮЦИЯ

От 8 до 11 октомври 2011 година в Москва, в Музея “Н.К.Рьорих” към Международния Център "Рьорих", се състоя Международната научно-обществена конференция “Живата Етика  като творчески импулс на Космическата еволюция”, посветена на разкриването на закономерностите на Космическата еволюция на човечеството.

Организатор на конференцията е Международния Център Рьорих с подкрепата Информационния център на ООН в Москва. Съорганизатори на конференцията са: Руската академия за естествени науки, Руската академия на космонавтиката “К. Е. Циолковски”, Институтът по история  на естествознанието и техниката “С. И. Вавилов” на Руската академия на науките, Международната асоциация на фондовете за мир, Международната лига за защита на Културата, Благотворителната фондация “Е. И. Рьорих”, Мастер-Банк.

В работата на конференцията участваха известни руски и чуждестранни дейци на науката, представители на Министерство на културата на Руската Федерация, Държавната Дума на Руската Федерация, международни обществени организации, научноизследователски институти и на руската академия на науките. Доклади на конференцията изнесоха – Първият вицепрезидент на Международния Център Рьорих, Генерален директор на Музея “Н. К. Рьорих”, академик на Руската академия по космонавтика “К. Е. Циолковски” Л. В. Шапошникова, академикът от Националната академия на науките на Беларус П. Г. Никитенко, проф. дфн А. В. Иванов, проф. дфн Л. П. Кукса, проф. дфн В. В. Фролов, проф. дфн А. В. Федотов (СУ "Св. Климент Охридски"), проф. Г. П. Овсянкина (доктор по изкуствознание) и други.

 

 

Доклад на акад. Людмила Шапошникова

Приветствено слово на акад. Шагдар Бира

 

На 8 октомври в рамките на конференцията в изложбените зали на Музея “Н.К.Рьорих” се състоя откриването на изложбата на художниците космисти “На брега на другите светове...” В своето приветствие към откриването на конференцията проф. Александър Федотов съобщи за взетото от Академичния съвет на Софийския университет решение на удостои акад. Людмила Шапошникова с титлата доктор хонорис кауза на СУ.

Велика и прекрасна е мисията на руските хуманисти, мислители и общественици – семейство Рьорих, посветили целия си живот на разпространението на знанието и утвърждаването на Красотата в живота на човечеството. Те са смятали Знанието и Красотата за нерушими устои на Културата – основи на развитието на човека и обществото.

Такова разбиране на Културата е било формулирано от семейство Рьорих  в учението Жива Етика, предадено от Учителите на Изтока и разкриващо особеностите на космическия мироглед. Това Учение е резултат от синтеза на най-висшите достижения на човечеството: Мъдростта на Изтока и научните открития на Запада, а така също и на философията, науката, изкуството и религиозния опит.

 

 

Много мисли, съзвучни на Живата Етика, са били изказани от руските философи на Сребърния век – Владимир Соловьов, Николай Бердяев, отец Павел Флоренски, а също така и учените космисти Владимир Вернадски и Константин Циолковски, учени и философи от други страни, като например френския мислител Пиер Теяр дьо Шарден.

Съгласно Живата Етика Вселената представлява грандиозна одухотворена енергийна система, в която се осъществява непрекъснат енергоинформационен обмен. В своето битие човекът не може да бъде отделен от енергийните структури на Вселената. Той я носи в себе си, и затова живее по същите тези закони. Взаимодействието на енергийните структури на Вселената в процеса на енергообмен с човека е главната движеща сила на неговата космическа еволюция. Същевременно у всеки човек това се проявява по различен начин и зависи от неговите индивидуални особености – равнището на съзнанието и състоянието на неговия вътрешен свят.

Живата Етика утвърждава, че всички явления и процеси имат своите две страни: външна – материална и вътрешна – духовна. Водеща роля във взаимодействието на тези страни на нещата и явленията играе тяхната духовна страна. Една от най-важните части на Живата Етика е новата система на познание, която обединява емпиричния и духовния опит на познанието и открива нови хоризонти към разбирането на космическото предназначение на човека. Като върви по пътя на духовно-културното усъвършенстване, човекът придобива знанието и способността да влияе върху хода и качеството на еволюцията. Знанието, съдържащо се в Живата Етика, представлява духовна основа на прехода на човека и на човечеството към едно по-високо равнище на духовно-нравственото развитие.

 

По материал от сайта: "Музеи России"

 

 

 

 

  

 


Публикувано в  на: 06.02.2012.

Бр. III-IV - 2011 (44)