Ѕр. I - 2011 (42)


 

 

VII ПРОЛЕТНА ЛЕКТОРИЯ

UNITAS TEMPORUM

(ЕДИНСТВО НА ВРЕМЕНАТА)

София,  юни 2011 г.

ФНТС, ул. "Г.С.Раковски" 108

Лекция 1

9 юни, 18 ч., зала 105А. "Исландските Еди и саги Ц код на скандинавската идентичност" Ц лекция на проф. Вера Ганчева (СУ "Св. Климент Охридски").

Афиш за лекцията в PDF формат.

 

 

 

Лекция 2

16 юни, 18 ч., зала 105А. "Класическата арабска поезия" Ц лекция на проф. Цветан Теофанов (СУ "Св. Климент Охридски").

 

Лекция 3

Зала 105А. УТракийският орфизъмФ Ц лекция на ст. н. с. II ст. Валерия Фол  (секция История на Института по тракология Ц БАН). Датата ще бъде обявена допълнително.

 

 
 

 

 

  

 


 ѕубликувано в  на: 30.05.2011.

Ѕр. I - 2011 (42)