КУЛТУРНА ХРОНИКА

Бр.30/август-декември 2007


 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ "ЖИВАТА ЕТИКА И НАУКАТА" В МЕЖДУНАРОДНИЯ ЦЕНТЪР-МУЗЕЙ "РЬОРИХ" В МОСКВА

 

 

От 7 до 10 октомври в Музея "Н.Рьорих" в Москва се проведе международната научно-обществена конференция "Живата Етика" и науката. Конференцията беше организирана от Международния център "Рьорих" с участието на Обединениея научен център по проблемите на космическото мислене, Международната лига за защита на културата, Международната асоциация на фондовете на мира, Руската акадевия на образованието, Руската академия на естествените науки, Руската академия на космонавтиката "К. Е. Циолковски" и благотворителната фондация "Елена Рьорих", с подкрепата на Информационния център на ООН в Москва. В работата на конференцията взеха участие над 400 представители на 22 държави. Традиционно конференцията беше открита с доклад на директора на музея "Рьорих" акад. Людмила Шапошникова, която представи доклада си "Основни особености на философията на Живата Етика". Българската наука беше представена от проф. Александър Федотов от СУ с доклад "Живата Етика и будистката Виная - опит за съпоставяне" и д-р Ерика Лазарова от Центъра по наукознание и история на науката към БАН с доклад "Цялостна картина на универсума в светлината на Живата Етика".

 

По материали от руския печат
 

 

 
     

    

 


Публикувано в  на: 29.12.2007.

Бр.30/август-декември 2007