СЪВРЕМЕННА ПОЕЗИЯ

Бр.27/юли-декември 2006


 

 

Вероника Илкова

АНГЕЛЪТ И ПИЛИГРИМЪТ

   

 

Нещо в утрото му каза -

този ден ще е последен.

Пътят му едва вървеше,

сенките дойдоха много-

вятърът не ги прогони

И от крепостта зад него

слънцето се вдигна трудно.

 

Той закри с ръка челото

и погледна към небето,

там една дъга блестеше.

Нещо в нея му подсказа,

че е спусната за него.

 

Пилигримът коленичи

и остави своите дрехи,

мъничкото си вързопче

с книгите и хляба черен,

трите скътани монети

и тръстиковата флейта

Пилигримът се изправи...

и остави своето тяло,

легнало на кръстопътя

 

По дъгата слезе ангел

и душата му прегърна

 

Тя неволно потрепери...

 

Ангелът крила размаха,

но се спря от туй очуден:

– От какво трепериш, братко?

– Студ – отвърна пилигримът

– Не усещаш ли как грея? –

каза ласкав серафимът

– Светлината ти не топли –

рече зъзнейки човекът

– А не те ли сгря дъхът ми?

– От крилата ти замръзнах.

– Ами пламъкът в гласа ми...?

– ...Шепне ледени молитви.

 

Ангелът попита тъжно:

– Как душата ти да сгрея?

Пилигримът отговори:

– Виждаш ли онази флейта?

Остави ме да посвиря

и ще си отида с тебе,

щом мелодията свърши

и дъхът ми там остане...

 

Там, на края на дъгата

кротко ангелът застана

като в земен сън усетил

песента на пилигрима

Кротко ангелът стоеше,

очарован и безмълвен

 

И крилете на гърба му

се стопиха неусетно

А сиянието му ярко

беше изгревът  отвътре-

от сърцето му гореше.

Думите, родени в него,

със дъха му разцъфтяха

 

А от звездното си царство

Господ гледаше усмихнат

Своите две чада невинни

Ангелът и пилигримът,

пеещи на кръстопътя.

 

Докато дъгата бавно

се прибираше в небето.

 

 
     

    

 


© Вероника Илкова. Публикувано в  на: 28.12.2006.

Бр.27/юли-декември 2006