175 години от рождението на Елена Блаватска

Бр.27/юли-декември 2006


 

 

УРУСВАТИ ЗА УПАСИКА - ЕЛЕНА РЬОРИХ ЗА ЕЛЕНА БЛАВАТСКА

   

 

 

 

 

“Могат да попитат, в какво отношение се намира Нашето Учение към Нашето такова, дадено чрез Блаватска? Кажете – във всяко столетие се дава след явяването на подробно изложение, една заключителна кулминация, която фактически движи света по линията на човечността. Така Нашето Учение съдържа  “Тайната Доктрина” на Блаватска...”

Жива Етика, Огнен Свят І, § 79

 

 

“Както е казано от Великия Учител: “Само Блаватска знаеше”, и нашата задача за в бъдеще ще бъде да се постави на нужната висота почитането на тази велика жена-мъченица.”

Писмо на Е.Рьорих до А.М.Асеев от 06.05.1934г. Том ІІ, №32*.

 

“Наистина, никога още виликите дела, които са формирали стъпалата на бъдещата епоха, не са били разбрани или подети от правителства и милионери, меценати и каквито и да било патрони и други. Не е нужно примерите да се търсят много надалеч, да си припомним поне най-близкия – кой помогна на Е.П.Блаватска? А същевременно тя е извършила велик подвиг, тя самоотвержено е положила  стъпалото на новото съзнание, което здраво се е утвърдило в живота. Достойната оценка и почитта към нея още предстоят. Също така ние знаем, че никакво дело от световно значение не може да бъде подето само с помощта на приятели. От цялата история ние виждаме, че само най-тежките обстоятелства са създавали герои и са способствали за успеха на виликите дела. Най-яростните врагове, без да разбират това, са донасяли най-тежките камъни за изграждането на общото благо.”

Писмо на Е.И.Рьорих, Н.К.Рьорих до З.Г.Лихтман, Ф.Грант, К. Кембъл и М.Лихтман; 19.08.1936г. Том ІV, писмо №113.

 

“Да си спомним и за нашата многократно оклеветявана, гениална Елена Петровна Блаватска, пребивавала три години в един от Ашрамите на Тибет, донесла велико знание и светла Вест за Великите Махатми. Ако не е била злобата и завистта на обкръжаващите я, тя би написала още два тома от “Тайната Доктрина”, в които биха влезли страници от живота на Великите Учители на човечеството. Но хората предпочетоха да я убият, и трудът остана недовършен. Историята се повтаря, и отново тъмните сили излизат от своите скривалища, за да задушат светлата Вест, но Светлината побеждава Тъмнината!”

Писмо до А.М.Асеев, 30.03.1936г. Том ІV, писмо №48.

“Разбира се, Вие сте прав, че на хората не им е леко да се ориентират в цялото изобилие проявяващи се сега самозвани адепти, но за това и са били дадени чрез Е.П.Блаватска Основите на Учението на Бялото Братство, но кой се е удостоил да ги изучава? Всички предпочетоха олекотените и удобни интерпретации, вместо това да насочат своето внимание именно върху Основните Завети. Утвърждавам, че Е.П.Блаватска е била единственият пратеник на Бялото Братство, само тя ЗНАЕШЕ.”

Писмо до А.Паскевич и А. Кавка, 31.07.1937г., Том V, писмо №71.

 

"Аз сърдечно Ви благодаря за Вашата убеденост в победата на справедливостта. Да, часът на победата ще настъпи, но нека не очакваме победата в рамките на нашите ограничени човешки представи. Неизповедими са Пътищата Господни и победата, предвидена от Йерархията на Светлината, ще надмине нашето въображение. Великият символ на тази победа е даден в примери от историята. Така, победата на Е.П.Блаватска, макар да става очевидна, още не може да се прояви с пълната си сила, защото размахът на тази победа трябва да съответства на размаха на донесената от нея вест. Необходимо е нивото на човешкото съзнание да се издигне на по-високо стъпало, за да може мнозинството да се доближи да разбирането на нейната мисия."

Писмо до Г.Мерик от 21.05.1938 г. Том VІ, писмо №52. 

"Е.П.Блаватска беше истинска Пратеница на Великото Братство и с това  е казано всичко."

Писмо до А.А.Каменская, 1930-те години. Том VІ, писмо №181.

 

 

* Тук и по-нататък в текста писмата на Елена Рьорих са номерирани според излезлите до момента 6 тома от 12-томното пълно издание на писмата на Елена Рьорих на руски език:

Е.И.Рерих. Письма. тт. І-VІ. М.: Международный Центр Рерихов, 1999-2006.

 

    

 


Публикувано в  на: 28.12.2006.

Бр.27/юли-декември 2006