РАЗКАЗ

Бр.25/април 2006


 

Мария Гюзелева

 

САМОДИВА

 

 

 

      – Станке, знайш ли в що вярва Ценин Митю? – запита Марина  и сбута дружката си. – Ако не знайш, да ти кажа.

      – Че кажи ми, де. – усмихна се момата и като продължи да преде, се изкиска. – Да не би да вярва в таласъми?

      – Ба, в таласъми.В самодиви и то в село.

      – Тъй ли?В самодиви ли?!И какво за тях, Маро? – вдигна очи Станка и като изпусна хурката си, погледна уплашено.

      “Дано не се сети за разказа на мама.Как ме намерила в гората край село...”

      – Що се стрескаш, бе Станке?То самодиви – нема.Пък Ценин Митю – момък за женене вече, пак с глупости  се разправя. И то нали знайш, самодива,от баба си знам, ни къща гледа, ни челяд храни.Ако дойде в село, само на хората ще излиза и като почне да играе, опинците й звездите ще стигат.И като играе, на луната се моли...А и де се е чуло и видяло самодиви сред хора?

      – Че то луната – боже светило, ма Маро. – не се стърпя Станка и като стана да вдигне хурката си, погледна през прозореца, до който седеше.

      – Ей виж, говирим за вълка, а той в кошарата.Митю бре, що вярваш в самодиви? – провикна се тя и Мара закри с ръка белите си зъби.

      – Ба вярвам. – засегна се момъкът. – Как да не! – рече той и запя:

 

                        Самодива либи три юнака –

                        никой нищо хубаво не го дочака:

                        първия отиде на война

                        и не се видя,

                        втория жена остави

                        и дете забрави,

                        третия стана хайдук във гората

                        и на кол си загуби главата...

      

      – Що тогаз разправяш, че вярваш в самодиви, бре Митю? – подвикна пак Станка и Митю пламна усмихнат.

      – Що ли?Ей тъй, да говорят за мен хората.Пък то знам: самодива не живее сред хора, веднага се познава.

      – И по що се познава? Че тя като тях е: яде, пие, говори и отговаря, живее...

      – Как да не, Станке! – провикна се отдолу Митю и погледна луната над себе си.

      Месечината се бе изпълнила вече и сега ясно се виждаше момата с ведрото.

      – Що замлъкна,бре Митю?

      – Нищо, Станке, нищо.Сетих се, душо, баба Марга разправяше нявга една история стара като света:било ли е, не е ли било...– Митю се усмихна и погледна момата над себе си.

      Станка се бе подпряла на лакти и гледаше замечтано, а Мара не спираше да се кикоти.

      – Ако се смееш, Маре, няма да разправям, така да знаеш.

      – Добре де, добре, душко.Повесели ни душицата. – провикна се пак Мара, замря сериозна и аха-аха да прихне отново.

      – ...Та баба Марга разправяше, че веднъж по пълнолуние, преди Голяма Богородица, една самодива предяла под лунното було тънка нишка за булчина рокля...-Митю погледна момите и като седна под прозореца, продължи. – Била харесала най-личния ерген в близкото село и решила, макар че сестрите й не я давали, да слезе при него в селото...

      – Брей, как пък не. – не се стърпя Станка, а Мара пак започна да се кикоти.

      – Станке, а ти знайш ли, че тоя отдолу тебе харесва?

      – Тъй ли? – провикна се момъкът под прозореца. – Ти отде знайш ма, Маро?

      – Ей тъй на, знам.И съм чувала да казва, че ако срещнеш  самодива, за ней ще се ожениш.

      – Ех, ма Маро, бива ли така? – пламна Станка. – За който реши тейко, за него ще ме омъжи.

      – Я замълчете, че няма да разправям повече. – сопна се момъкът и продължи:-Както прела самодивата, тъй си изтървала хурката и щом рачила да я дигне, прошепнала:”Месечинко, ако право съм рачила да го искам, дай ми знак, чу ли?” И  като се пресегнала да си вземе хурката, що да види:на ней било прокарало тънко и нежно листенце – красиво и нежно като любовта й...Слезла зарадвана самодивата в  селото и като го показала на любимия, рекла:”Виждаш ли, младо юначе, и оная горе иска да последвам сърцето си...”

      – И той що? Взел ли я е? – запита Станка и унесена прошепна към месечината: - Ако право съм решила за Митю, дай ми знак, чу ли?

      – Ами взел я е, как да не я взел. – ухили се момъкът и стана от земята. – Тъй че има как да се провери самодива:ако й цъфне хурката, да знайш, че е такава...

      – Ух, и ти, Митю!! – изкиска се Мара. Що вярваш в бабини деветини?

      – Не го слушай, ма Маро! – провикна се и Станка и като рачи да вдигне хурката си, онемя.

      На хурката бе покарал нежен зелен листец...

 

 

 
     

    

 


© Мария Гюзелева. Публикувано в  на: 17.04.2006.

Бр.25/април 2006