70 ГОДИНИ ОТ ПОДПИСВАНЕТО НА ПАКТА РЬОРИХ

Бр.16/ април 2005


Николай Рьорих

ЗНАМЕ НА МИРА 

    Молят ни да съберем, където ги има  знаците  на нашето Знаме на Мира. Знакът на триединността се оказа разпръснат по целия свят. Сега го обясняват по различен начин. Едни казват, че това е минало, настояще и бъдеще, обединени от кръга на вечността. За други, по-близко е пояснението, че това е религия, знание и изкуство в кръга на културата. Вероятно и сред многобройните подобни изображения в древността също е имало всевъзможни обяснения, но при цялото това разнообразие тълкуваният знак като такъв се е утвърдил по целия свят.

            Чинтамани – древната представа на Индия за щастието на света – съдържа в себе си този знак. В Храма на Небето в Китай вие ще намерите същото изображение. Тибетските “Три съкровища” говорят за същото. На знаменитата картина на Мемлинг на гърдите на Христос ясно се вижда същия знак. Има го и на изображението на Страсбургската Мадона. Същият знак го има  на щитовете на кръстоносците и на гербовете на тамплиерите. Гурда, знаменитите кавказки кинжали носят върху себе си същия знак. Нима не го различаваме във философските символи? Той е на изображенията на Хесар–хан и Ригден – Джапо. Той е и на Тамгата на Тамерлан. Той е бил и на Папския герб. Той може да бъде открит и на старинните испански картини, и на картините на Тициан. Той е и на старинната икона Св. Николай в Бари. Същият знак е и на старинното изображение на  Преподобния Сергий. Той е и на избраженията на Св. Троица. Той е и на герба на Самарканд. Знакът  то има и в Етиопия и върху Коптските древни останки. Той е и на скалите в Монголия. Той е и на тибетските пръстени. Конят на щастието на Хималайските планиннски превали носи същия знак, сияещ в пламък. Той е на нагръдните фибули на Лахул, Ладак и всички Хималайски планини. Той е и на Будистките знамена. Следвайки дълбините на неолита, ние намираме при орнаментите в грънчарството същия знак.

            Ето защо за Знаме, което да обединява всичко бе избран знак, който е преминал през много векове и по–точно през хилядолетия. При това навсякъде знакът се е употребявал не просто като орнаментално украшение, но с особено значение. Ако се съберат на едно място всички отпечатъци  на същия този знак, то може-би, той ще се окаже най-разпространения и най-древния сред символите на човечеството. Никой не може да утвърждава, че този знак принадлежи само на едно вярване или е основан на един фолклор. Особенно ценно е да се погледне в еволюцията на човешкото съзнание в най-различните негови проявления.

           Там, където трябва да бъдат съхранявани всички човешки съкровища – там трябва да има такова изображение, което ще открие тайннствените кътчета на всички човешки сърца. Разпростарнеността на Знака на Знамето на Мира е толкова грамадна и неочаквата, че хората чистосърдечно питат, бил ли е този знак достоверен или той е измислен в по-късно време. На нас ни се е случвало да срещаме искрено изумление, когато ние сме доказвали разпространеността на този знак от най-древни времена. Сега човечеството  в ужас се насочка към примитивно мислене и предполага че ще спасява в подземни хранилища, в пещери своето достояние. Но Знамето на Мира именно говори за принципа. То утвърждава, че човечеството трябва да се съгласи, че достиженията на човешкия гений са световни и общочовешки. Знамето казва: “noli me tangere” – не ме докосвай   - не оскърбявай с разрушителното си докосване съкровището на света.

 

  24 май 1939г.                                                           Н.К. Рьорих Листи от дневниците, МЦР, 1995г. Т2

 


© А.Радкова, превод. Публикувано в  на: 18.04.2005.

Бр.16/ април 2005