Бр.12 /декември 2004


Александър Леонидович Чижевски (1897-1964)

      На 20 декември се навършват 40 години от смъртта на руския учен Александър Леонидович Чижевски - основоположник на хелиобиологията - науката за въздействието на слънчевана активност върху живите организми, както и на редица други научни направления. Изучавайки влиянието на космически фактори върху процесите в живата природа, Чижевски установява зависимост между циклите на слънчева активност и множество явления в биосферата. Първоначално теориите му са подложени на остра критика в СССР, но получават признание на запад. През 1939 ученият е избран за почетен председател на Международния конгрес по биофизика и космическа биология в Ню Йорк. Освен учен, Чижевски е и забележителен поет и художник, оригинален философ. Изключително плодотворната му дейност в множество области става причина в номинацията на Чижевски за Нобелова награда по физика да бъде отбелязано, че той "олицетворява за на, живеещите през ХХ век, монументалната личност на да Винчи."

   Ал. Чижевски. Жеравите отлитат. 1941.  

 

 


Публикувано в  на: 19.12.2004.

Бр.12 /декември 2004